ונהגו בקהילות ישראל להכין עוגה בצורת מזוזה לכבוד ההילולא של הצדיק. בתאריך ה' באב והיו הנשים רוקחות מרקחות ומעלות לציון בהר המנוחות בירושלים ומחלקות לעולים לתפילה. והיו ממלמלות בשפתיהם. רבי דויד ומשה זיע"א, רבי משה בן טוב זיע"א. כמו שאני טרחתי לכבודך והכנתי עבורך עוגה בצורת מזוזה ומיני מתיקה. כן אתה תתפלל עבורי שתיהיה לי שנה טובה ומבורכת. ונזכה לכל הישועות.

וכל אחת הייתה פורסת מהעוגה לחברתה ולבני המשפחה ומספרות בישועות שלהם ושפתי הצדיק דובבות יחד איתן. וכך נהפך המנהג שאלפי בני ישראל מהארץ ומהעולם עולים להשטתח על ציונו ולהתברך מבנו ממשיך דרכו ונושא בעול המוסדות ובעול עם ישראל רבי שמעון בן טוב שליט“א בנם של קדושים.

]]>