לפעמים נוטים האנשים לטעות כשחושבים שאדם פלוני הוא ענק,כי הוא מונה למוסד ארצי ועולמי של חסד, או שהאשה הזו היא אדירה כי היא מנהלת מדרשה שהקימה בעשר אצבעותיה, גם מלמדת שם, וגם מפיקה כל האירועים וכן הלאה.

אך המציאות הוכיחה לנו שהאנשים הגדולים באמת, הם אלה שחייהם מורכבים ממעשים טובים קטנים שהתרבו להרבה מעשים מהרבה תשומת לב קטנים שנתנו לזולת, לחולה, לקטן הצמא ליחס ובעצם המעשים הכביכול קטנים שהם ענקיים, אך כבר לא קטנים כי הפכו הם לגוש של מעשים גדולים!

בפרשת דברים נותן משה רבינו מוסר לבני ישראל לפני מותו, בין הדברים הוא מוכיח אותם על חטא המרגלים בו ביקשו בני ישראל לשלוח מרגלים לרגל את הארץ לפני שיכבשו אותה, ונסחפו לדיבורי לשון הרע על ארץ ישראל וחוסר אמונה בכך שה' יעזור להם לכבוש את ארץ ישראל.

בתוכחה זו על חטא המרגלים רואים אנו דבר מעניין, שמשה רבינו מוכיח את בני ישראל במילים: "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ" וכו'. רש"י מסביר: "ותקרבון אלי כולכם - בערבוביה. ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים".

שואל ר' יצחק מוואלוז'ין: משה רבינו מוכיח כאן את בני ישראל על חטא נורא וגדול – חטא המרגלים,מה הענין בתוכחה על חטא כה חמור להזכיר פרט כביכול כזה קטן – שהם נדחפו בערבוביה–נכון לא יפה, פוגע, לא מוסרי כשכולם יחד בלי לכבד אחד את השני– ילדים דוחפים זקנים, וזקנים דוחפים את החשובים, אך מה כבר חשוב הפרט הזה לעומת כל החטא הגדול?

מה הביא את משה רבינו בתוך דברי התוכחה על חטא כה גדול – לציין פרטים כה קטנים ושוליים?

יש כאן ודאי סיבה עמוקה שמסתתרת.

אלא שעל פי המפרשים משה רבינו בא לרמז כאן לבני ישראל, שאכן כן, גם בחטא כה גדול חשובים הפרטים הקטנים, שעל אף שהחטא כה חמור, משה רבינו לא מתעלם מהפרטים הקטנים ומוכיח גם עליהם, כי אין לזלזל בשום פרט, כי כל חטא גדול מורכב מפרטים קטנים.

כמה אסור לזלזל בפרטים הקטנים! ועלינו לדעת שפרטים קטנים מצטרפים אחד לאחד ויחד יוצרים דבר גדול-לטוב ולמוטב!

החֶבֶל העבה ביותר עשוי מהמון חוטים דקים שמרכיבים יחד חבל חזק שיכול להחזיק אפילו גשר מעל לים. שינוי לא נהיה ביום אחד, לא ביום אחד נהיים גדול הדור, ולא ביום אחד מגיעים לשאול תחתית לא ביום אחד משמינים 60 קילו ולא ביום אחד הופכים לאדם ששולט על כל יצריו, הדבר קורה לאט לאט עוד פרט קטן, עוד התגברות קטנה עוד מעשה אחד טוב קטן, עוד עבודת מידות עוד מילה טובה ומחשבה על השני כיצד לעזור לו!

עוד פרט ועוד פרט וכולם פרטים קטנים שהם בעצם ענקיים ולכן הופכים מתוך התמדה שכזו ,להצטרפות אדירה של טוב ענק! וכך מפרשים צדיקים את המילים בתהילים "צדיק כתמר יפרח"– כיצד נהיים צדיק? כמו עץ שגדל וצומח משך שנים רבות, עד שהוא הופך לעץ.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אדם שזורע עץ לא מצפה שמחר יצמח עץ ענק, כל אחד מבין שלוקח זמן עד שהעץ גדל, והצמיחה נעשית כל כך באיטיות עד שגם אם נציב מצלמה ליד העץ או שאם אנחנו באמת משועממים ונתיישב ליד העץ 24 שעות ביממה לא נראה איך העץ צומח ונִהְיָה גבוה יותר, אַךבכל רגע העץ כן גדל אבל בחתיכה מינימלית בלתי נראית כמעט לעין אבל לאט לאט הוא גדל.

איך אמר הסבא מסלבודקא? הכרתי אנשים שהפכו להיות אנשים גדולים בזכות מעשים קטנים.

נרבה במעשים קטנים טובים ונהפוך לאנשים גדולים באמת, נוציא הטוב הטמון בתוכנו, מבלי לזלזל בפרט הקטן, כי זה כל ההבדל (הקטן), הפרט הזה שהצטרף לעוד פרט והפך אותו לענק, למזוודה מלאה במעשים טובים, לנפש עשירה בטוב, לנשמה שמבריקה מרוב פרטים של טוב שמאירים אותה ואת האדם!

בדיוק ביום הזה של החורבן, ביום בוא נפלו כל האבנים הקטנות שבנו את הבית הגדול והקדוש ביותר - את בית המקדש, ביום הזה נאסוף לעצמנו את המעשים הקטנים ובעזרתם נבנה את הבית מחדש.

אז בואי ונספור פרט אחד של טוב ועוד אחד, לאיזה מספר מעשה טוב הגעת? האמת, אני כבר לא סופרת.. רוצה מאד לצבור נקודות של טוב לנפשי נשמתי ולמען שמו באהבה. כי זה כל ההבדל!

]]>