האם אנחנו אנשים סלחנים? אם כן, עד איזו עוצמה של פגיעה? ואם חלילה מישהו גרם לקיפוח חיים של היקרים לנו - האם גם אז נהיה מסוגלים לסלוח? צפו בתיעוד המצרר הבא. שיעור באהבת ישראל לתשעת הימים.

]]>