מקבץ הנחות וזכויות המגיעות למשפחה ולהורים לילד המקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.

1. הנחה על 800 קוט"ש בחשבון חשמל – הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל. ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

היות שחשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכת עד 800 קוט"ש בכל חשבון. גובה ההנחה המקסימלי הוא כ-120 ש"ח לחודש וכ-240 ש"ח לחשבון דו-חודשי.

על-פי התיקון לחוק משק החשמל, הזכאות ניתנת בכל אחד מהמקרים הבאים: ילד המקבל גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד. בדיקות דם המבוצעות פעמיים ביום בבית או פעם בשבוע מחוץ לבית, אינן נכללות בין הטיפולים הרפואיים המזכים בהנחה.

ילד מגיל 3 ומעלה הזכאי לגמלת ילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום. מדובר בזכאות לגמלה בשיעור של 50% למי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת או בשיעור של 188% למי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת.

2. הנחה בשירותי 'בזק' – הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% זכאים להטבות הבאות בתשלומי הטלפון של "בזק": הנחה בהתקנה: הנחה של כ- 50% מדמי התקנה או העתקה לקו טלפון רגיל. הנחה בשימוש חודשי: עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-40 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק".

החל מחודש אוגוסט 2013, ניתן לעבור לאחד מהמסלולים הבאים: פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-300 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 17 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד). פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-600 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 32 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד). משפחה עם שני ילדים זכאים תוכל לקבל אחד מבין שני המסלולים הבאים: מימון מלא עבור חבילת ה-300 דקות. סבסוד של חבילת ה-600 דקות, שתעלה 15 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת, יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה. זכאים להטבה שטרם קיבלו הנחה ומגישים בקשה לראשונה, יצורפו לתכנית המסלולים החדשה בלבד. זכאים שכבר מקבלים הנחה על-פי התכנית הישנה יכולים לבחור אם להשאר בתכנית זו, או לעבור לתכנית המסלולים החדשה.

3. הנחה בחשבון מים - כל תושב בישראל זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים לחודש לפי תעריף נמוך. צריכת מים מעבר לכמות זו מחייבת אותו בתעריף גבוה יותר. מי שמקבל גמלת ילד נכה זכאי לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך (כלומר סה"כ ל-7 מ"ק בחודש). היות שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים. ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית שבו מתגורר הילד.

4. הנחות בארנונה - הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה. גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. הזכאים הם, הורים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה. הורים לבוגר המתגורר עימם בבית, מקבל קצבת נכות וקיבל בעבר גמלת ילד נכה. משפחות אומנה של מקבלי גמלת ילד נכה או של מקבלי קצבת נכות כללית שקיבלו גמלת ילד נכה.

חשוב לדעת כי ישנה אפשרות להגיש בקשה להנחה גבוהה יותר (בשיעור של עד 70%) על בסיס "נזקקות": ניתן להגיש את הבקשה אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרה זה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית. גמלת הנכות שהילד זכאי לה, לא תחושב במבחן ההכנסות. הורים לילד שמשולמת עבורו גמלת ניידות, אך לא גמלת ילד נכה, אינם נכללים בין הזכאים לקבלת ההנחה ויכולים להגיש בקשה להנחה ב"וועדת חריגים" ברשות המקומית.

חלק א' - הזכויות שלכם - http://mame.kikar.co.il/102229.html

]]>