במסגרת ההתרגשות של פתיחת שנת הלימודים חשוב וכדאי להכיר את נושא ביטוח התאונות האישיות שכל תלמיד בישראל מבוטח בו. עו"ד שרונה תגר, המתמחה בזכויות ביטוח לאומי ונזקי גוף מסבירה: ביטוח תאונות אישיות חל על כל תלמידי ישראל 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהתלמיד נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו.

הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה מפעולת איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד יהיה זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן. סעיף 6 (ד' 1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה. תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני. הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

"חשוב להכיר את הביטוח הזה ואת האפשרות לתבוע נזק שנגרם לילד גם אם נפצע חו"ח בבית, בחדר המדרגות, במשחק בחצר וכד'" אומרת עו"ד תגר. "במהלך השנים טופלו על ידי ילדים ששיחקו בכדור בחצר הבית ונפגעו בעין או בראש מפגיעת הכדור; ילד שרכב על אופניו ברחוב, נפל ושבר את רגלו; ילד ששיחק בגרוטאות בחצר בית הכנסת ונפצע בידו; ילד שנכווה ממים רותחים שנשפכו ממיחם ועוד רבים. התביעה אינה תביעה נגד המוסד החינוכי, לבית הספר ולצוות ההוראה לא נגרם כל נזק כתוצאה מהתביעה של ההורים ואילו הילד יכול לקבל פיצוי שיסייע לו להבריא ולהשתקם".

התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, ועל פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים. בהתאם לטבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ז, התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנה זו הוא בגובה 75 ש"ח לתלמיד.

הזכאים לביטוח הינם: ילדים בגילאי 3-5 הלומדים בגן ילדים. נערים בכיתות א' עד י"ב הלומדים במוסדות חינוך מוכרים. תלמיד שהגיע לגיל 18 וסיים לימודים לפי תכנית לימודים כבר בכיתה י"א.

במקרה של תאונה יש לפנות למזכירות בית הספר. המוסד החינוכי יעביר את טופס התביעה לידי ההורים/האפוטרופסים של התלמיד התובע. התלמיד התובע, באמצעות הוריו/אפוטרופוסיו יפנה למבטח על גבי טופס התביעה שקיבל מהמוסד החינוכי. בית הספר יסייע לתלמיד ולהוריו (או אפוטרופוסיו) במילוי הטופס ובהגשת התביעה. בתביעות מסובכות רצוי לקבל ייעוץ משפטי טרם הגשת התביעה.

"יש לשים לב כי ההתיישנות בתביעות אלו היא 3 שנים בלבד מגיל 18" מדגישה עו"ד תגר "ולא 7 שנים כמו התיישנות בתביעות רגילות" לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים. כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18.

משמעות הדבר היא כי ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן אולם לאחר מכן לא ניתן היה להגיש תביעה.

]]>