"וַיִּקְרָא אֶת-שֵׁם-הַמָּקוֹם הַהוּא, בֵּית-אֵל;" (פרק כח,פס' יט) יעקב אבינו, בו עוסקת הפרשה חותם למעשה את "טרילוגיית" אבות האומה. הצאצאים שלו, 12 השבטים, הם כבר מרכיבי עם ישראל לגווניו.

לפי המדרש, אברהם מסמל הר- שנאמר: "בהר ה' ייראה"; יצחק מסמל שדה שנאמר: "ויצא יצחק לשוח בשדה"; ויעקב- בית. שנאמר: "ויקרא את שם המקום ההוא - בית א-ל".

ניתן להבין מהכתובים, מהפשט, כי כל אחד מהאבות עבר סיטואציות אלו ואחרות שקישרו אותו לצורה הספציפית- אברהם שצעד להר המוריה עם בנו, יצחק שיצא לשוח בשדה וחיבר שם את תפילת מנחה ויעקב ביציאתו לחרן בונה מזבח וקורא לו "בית א-ל" באופן רב משמעות.

אך ברור כי גם בעומקם של הדברים יש לנו מה ללמוד. לפי הקבלה, שלושת האבות מסמלים 3 קווי עבודה יסודיים שעליהם מושתתות 10 הספירות שהן צורות התגלות האלוקות בעולם: חסד, גבורה ותפארת.

אברהם מסמל את החסד - את מידת האהבה, כפי שכונה "אברהם אוהבי". החסד היא למעשה תכונה של יציאה מגדר הרגיל, נתינה של מעבר. ללא ציפיה לתמורה. היא הולמת את הדימוי של הר – תצורה ה"מתפרצת" מתוך המישור ושואפת לעלות למעלה, להתעלות מעל האגו, האינטרס האישי והצר- ולתת.

יצחק מסמל את הגבורה - שמשמעותה יראה ופחד ואכן המישור שבו הוא מסומל מרמז על התבטלות, התמזגות במרחב והתמסרות טואלית לעבודת ה' שתי התכונות הנ"ל מהוות 2 קצוות ולכן אך טבעי יהיה שלכל תכונה קיצונית תהיה מקבילה לצד השני ואכן מאברהם איש החסד יצא ישמעאל שפעל בדרכים הפוכות בדיוק לאביו אברהם.

כך גם יצחק שממנו יצא עשיו ובניגוד לאביו שהיה ירא ה' במידה מושלמת הוא היה רשע ואיש דמים. יעקב מסומל בבית- מקום קבוע, יציב שאדם יכול לגור בו ולנהל את חייו. עם כל הכבוד לטבע (ויש כבוד!) אדם לא יכול לשרוד זמן רב ללא קורת גג לראשו, בין אם מדובר בהר או בשדה.

אם נתבונן בפרשה נראה שיעקב לא היה ספון בביתו כלל. להיפך, הוא עבר הרבה מסעות, טלטולים, תלאות והתרחשויות על כן, איך ניתן לטעון שיעקב מסמל את הדבר הקבוע היציב והעקבי כבית? נחזור לספירות. אם אברהם ומידת החסד ממוקמים בצד ימין ויצחק ומידת הגבורה (דין) ממוקמים בצד שמאל בא יעקב ומידת התפארת שהיא מיזוג של שני הנ"ל וממוקם באמצע. יעקב הוא איש אמת "תתן אמת ליעקב".

גם מידת הרחמים מופיעה אצלו לכן הוא נקרא "בחיר האבות" וצאצאיו כולם היוו את עם ישראל לדורותיו שלא כמו עשיו וישמעאל שיצרו לאומים אחרים. לכן גם בית הבחירה, בית המקדש שייך למידותיו של יעקב: בית-המקדש השלישי יבטא אף הוא את 'הקו האמצעי', הממזג את החסד והגבורה, האהבה והדין, ולכן יתקיים לנצח, עד שגם אומות העולם יאמרו: "לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו".

]]>