להיות כבר מעבר לרגישות מעבר למחשבות מעבר לתחושות מעבר להכל. פשוט להיות. מבינה? לא צריך. פשוט להיות מעבר לשכל וללב. להיות עם תחושות הגסות שכבר אין להם פירוש ממשות ו כלום. כמעט ורטיגו. כמעט ריק. וזה בדיוק זה. זה הצום. זה ט' באב.

זה השפל של השפל. כבר מעבר לכאב, כבר מעבר להבין מעבר להתייחס מעבר להרגיש, זה לחיות עם כל מה שזה כולל.
זה פשוט. ובכלל לא בו זמנית. לא ניתן במה לאחז. לא ניתן במה להירגע. לא ניתן במה להבין. לא ניתן במה לחוש. פשוט להיות בכל מה שזה אומר ברגע זה. להיות. להיות עם ה' לי היות. לי ה כאות. לי ה' י'וד כא ות לי רבש''ע היוד לאות מה זה אומר?!

ומי אומר שצריך להבין הכל. היוד אות לרבש''ע, והרבש''ע אות ליוד. אחד בשביל השני. וביחד. כל העולם נברא אלא בשבילי. אין לרבש''ע ולעולם שהוא ברא קיום, אם לא העם היהודי. העם הנבחר. העם שמוכן להיות, בכל מצב נתון, להרגיש להתקחך. להשתפר, זיך אויסרייבן, זיך צאמקלייבן.

לכאוב ולסבול. להתחזק ולגדול בצורה לא פשוטה קלה. אלא עמוקה מאד. לגוי יש חיים קלים ורגועים יותר. יש יותר פניות לחלום לייצר. לעסוק באמנות. ביצירה ביופי של הייקום. והיודי חורש את שורו. את שורשו של הייקום את הנקודות הכי עמוקות והכאבות של הייקום. הנקודות החושך. הלבנה. ליהודי יש שנה מעגל השנה לפי הלבנה. הנסתר. מולד הלבנה.
מתוך החושך וההסתר כל פעם נולד חדש. נולד חדש חידושים שהם ישנים נושנים. אין חדש תחת השמש. הכל כבר נאמר מששת ימי בראשית. הכל נמצא. הכל קיים. הכל גלוי ונסתר בו זמנית.

המקום של היהודי בגלות, לגלות ולהבריא כל פעם מחדש עוד ניצוץ של משיח של גאולה של גילוי יש גאולה. של ידיעה של קיים של חיבור חיבור של ישן נושן של המהות של עם ישראל. של להיות העם הנבר. פשוט להיות יהודי. פשוט להיות.
שנזכה ונחיה ונראה בבניית בנין בית המקדש השלישי ביופיו..

במהרה בימינו אמן!

]]>