אאא

פוניבז' בתפארתה: בשעות הצהריים (שני) מסר הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', את השיעור הכללי הראשון בהיכל הישיבה ל"זמן אלול", העוסק במסכת קידושין. בשיעור השתתפו אלפים מתלמידי הישיבה ובוגריה שהגיעו להאזין לשיעורו ולשיחת החיזוק של ראש הישיבה. 

יצויין, כי במקביל לכך מוסר הגר"ג אדלשטיין ממרומי גילו שיעור קבוע לתלמידי שיעור א', החדש אולם גולת הכותרת הינה ה"שיעור כללי" של ראש הישיבה, הנמסר בפני כלל התלמידים שמכינים את עצמם שעות ארוכות מתוך לימוד לקראת המעמד התורני, כשלאחר מכן הם מתפלפלים במשך שעה ארוכה בדבריו.

תלמידים וותיקים בישיבה אמרו ל"כיכר השבת" בקורת רוח כי "מתברר כי רוב בניה ומנינה של הישיבה הידועה בעולם היהודי רחוקים כמטחווי קשת מאותן פרובוקציות וחלקם אף לא שמעו עליהם כשהם עוסקים יום וליל בזמן אלול החדש שהתחיל ובהכנות הרוחניות לקראת בוא ימי הדין".

"המראות הללו של ראש הישיבה מול אלפי התלמידים הם הינם 'אלול' האמיתי הזך והטהור" סיכם אחד התלמידים.