אאא

בימים אלו מציינים 120 שנה לייסוד אם ישיבות חב"ד, ישיבת תומכי תמימים שבעיירה לובביץ' שברוסיה. ישיבות אמנם היו מאז ומקדם, אבל ישיבה מסודרת לפי כיתות, רמות וגיל, זה חידוש.

ישיבת וולוז'ין שהייתה מעוז התורה הליטאי, היא המפורסמת ביותר וכנראה גם הראשונה שהייתה בעצם מוסד להשכלה גבוהה תורנית. תומכי תמימים היא הישיבה החסידית הראשונה, הראשונה שלימדה נערים צעירים את סודות פנימיות התורה לצד לימוד ה'נגלה' – התלמוד, שו"ע והפוסקים.

ההקמה הייתה על ידי רבי שלום דובער שניאורסון, החמישי בשושלת חב"ד ביום טו באלול ה'תרנ"ז. בזמן השיא למדו בה למעלה משלש מאות תלמידים מכל רחבי רוסיה הגדולה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הישיבה גלתה יחד עם תנועת חב"ד מהעיירה לובביץ' אל העיר רוסטוב שבדרום רוסיה.

בהמשך חולקה הישיבה לסניפים, מה שכונה אז 'מחלקות' שפוזרו בכמה ערים ובמשך הזמן גם במדינות שונות כמו פולין. כיום יש בארץ למעלה מ-35 סניפים של הישיבה, וברחבי תבל עוד מספר דומה. קשה לאמוד את מספר התלמידים, אבל מדובר על אלפים רבים שלומדים את התורה באותה מתכונת שהייתה לפני 120 שנה.

תמונת המחזור מהסניף בוורשה שלפני המלחמה, לצד הישיבה בכפר חב''ד (באדיבות הרב זלמן וישצקי)
תמונת המחזור מהסניף בוורשה שלפני המלחמה, לצד הישיבה בכפר חב"ד (באדיבות הרב זלמן וישצקי)
הגדלה

מייסד הישיבה הרבי הרש"ב כתב ב'קונטרס עץ החיים' את הסדר, מה ללמוד וכיצד ללמוד. שני שליש נגלה ושליש חסידות. כמו"כ באיזו דרך ללמוד גמרא, להקפיד על הבנה נכונה של הפשט ולהיזהר מלימוד שמטרתו לחדש חידושים. בני בן ה-15 לומד בסניף הישיבה באנטוורפן באותה מתכונת שבה למדתי אני בכפר חב"ד לפני 25 שנה ובאותה מתכונת בה למד סבי בנעוול שברוסיה הלבנה לפני 85 שנה.

הישיבה המרכזית ממוקמת במרכז חב"ד שבניו יורק. בריח התיכון של הישיבה היה ועודנו להעמיד תלמידים יראי שמים מסורים למען התורה והעם עד מסירות נפש ממש, רבים מהם אכן יישמו את ה'מסירות נפש' ברוסיה הסובייטית. וכפי שאף אמר מייסד הישיבה שלש שנים אחריה הקמתה: "אני כורת ברית עמכם, עם תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" הלומדים כיום בכל "מערכות" הישיבה ועם כל התלמידים אשר ילמדו בה במשך הזמן הזה והזמנים הבאים. את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה אני כורת ברית השתתפות לעבודה במסירת נפש לתורה ביראת שמים ועבודה שבלב, ללא ויתורים ופשרות, ייקוב הדין את ההר".

(באתי בזאת לספר על פיסת הסטוריה יהודית. לא לעורר דיון ותגובות על שוויון בנטל וכל המשתמע)

הרב זלמן וישצקי הוא מנהל בית חב"ד באזל, שוויץ.