אאא

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, השיבה למכתבו של עו"ד איתמר בן גביר שטען כי עליה לאסור על קיום מרוץ לנשים בשל היותו מדיר גברים בדומה לאירוע הסליחות שבוטל בשנה שעברה בתל אביב בשל הופעות גברים בלבד.  

"למרות שברי כי מדובר בפנייה שאיננה מעלה בעיה אמיתית, אתייחס בכל-זאת להיבט העקרוני העולה ממנה", עקצה זילבר בתחילת מכתבה, "בפנייתך נטען כי בקיום מירוץ לנשים בלבד מגולמת "הדרת גברים", וכי מדובר במעשה מפלה הפוגע בכבודם של גברים באשר הם גברים. החשש להפליה קם מקום שרשות שלטונית מתייחסת אל אדם על בסיס ההשתייכות הקבוצתית שלו, באופן המבטא ייחוס של נחיתות כלפי חברי הקבוצה. נחיתות זו היא העומדת בבסיס היחס השונה, הפסול והפוגע באפשרות ההשתתפות השוויונית של חברי הקבוצה במרחב הציבורי לעומת האפשרויות המוקנות לזולתם", מסבירה זילבר.

"בישראל לא קיימת תופעה של הדרת גברים מהמרחב הציבורי, הפלייה של גברים במשאבים ציבוריים או בקבלת שירותים, לעומת התופעה הידועה, המוכרת והמצערת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי – בה יש להיאבק, גם לטעמה של הממשלה, משכך, השימוש ההפוך בשיח הזכויות במכתבך מטעה, ואינו משקף בעיה אמיתית או כנה, שכן באירוע בו עסקינן אין כל חשש מפני האמור", השיבה זילבר.

כזכור, איים בן גביר לפנות לבית המשפט אם בקשתו לביטול המירוץ מטעמי הדרת גברים לא תענה.