אאא

בהוראת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, הוחלט להוסיף את השם 'רפאל' לשמו של משגיח ישיבת פוניבז' הגאון רבי רפאל אליעזר גינזבורג בן יוכבד, שאושפז אמש במצב קשה בשל עורק סתום.

בתוך כך, בשעות האחרונות חלה התייצבות מסויימת במצבו ל המשגיח, מאז חובר למכונת ה"אקמו" שמסייעת לפעילות הלב.

"הרופאים אומרים שצריך להמתין עוד כמה שעות לראות שזה אכן יציב יותר, ובכח התפילות ניתן לראות ניסים גלויים" מסרו תלמידיו.

בהוראת גדולי ישראל, הציבור נקרא להמשיך להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואת רבי רפאל אליעזר בן יוכבד לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.