אאא

הגאון רבי אליעזר גינזבורג, המשגיח מפוניבז' שמאושפז במצב קשה בבית החולים בתל השומר, נמצא מישיבה מאז היותו ילד, כנכדו של מרן המשגיח רבי יחזקאל לוונשטיין.

עם נישואיו לבתו של ראש הישיבה הגרמ"ש ברמן זצ"ל, חתנו של מרן הסטייפלער זצ"ל, העמיק את ישיבתו בישיבה, ובפטירת המשגיח הרב לוונששטיין זצ"ל, קיבל את חדרו הסמוך בישיבה. לפני קרוב לארבעים שנה התמנה ע"י מרן הגרא"מ שך זצ"ל למלא את תפקיד המשגיח בישיבת פוניבז', ומאז הוא מוסר שיעורים ושיחות לתלמידי הישיבה.

מאז כניסתו לתפקיד, אחראי הגר"א גינזבורג על התפילות וזמניהן, החזנים וקביעת הטון בימים הנוראים, זאת כממשיך דרכו של סבו המשגיח זצ"ל. התפקיד כולל בתוכו גם את תקיעת השופר לאחר שחרית במהלך חודש אלול ותפילת נעילה. תלמידים בפוניבז' מספרים כי כאשר שומעים את "השופר של המשגיח", הם "מרגישים את אלול".

יצויין, כי במשך שנים רבות סירב הרב גינזבורג למסור שיחות לבחורי הישיבה, והתמקד במסירת וועדים בחדרו של המשגיח זצ"ל - זאת עד לפני 15 שנה, אז חייב אותו ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין להתחיל למסור שיחות לכלל הישיבה. מאז, מוסר המשגיח מידי יום שלישי בחודש אלול שיחה לכלל תלמידי הישיבה, ובשאר ימות השנה אחת לשבועיים.

השבוע (שלישי) מסר המשגיח את השיחה למרות שחש ברע. גם אתמול בשעות בוקר מסר "וועד" לאחר תפילת שחרית, לאחריו כידוע יצא לבית החולים ואובחן כסובל מבעיה לבבית.

לאחר החמרה במצבו, הורה מרן הגר"ח קנייבסקי להוסיף לו את השם "רפאל". הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי רפאל אליעזר בן יוכבד לרפואה שלמה.