אאא

בשעה האחרונה הוחלט בבביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי ברח' רשב"ם בבני ברק, כי בשל חולשה כללית שהוא חש כעת הוא לא ייצא לבסוף לירושלים.

כזכור, תחילה נראה היה כי הוא ישתתף בכינוס ההיסטורי של מועצות גדולי וחכמי התורה הערב בעיר הקודש, אך כעת התוכניות כאמור משתנות.

ל"כיכר השבת" נודע כי מרן שר התורה ביקש באופן אישי מחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, גיסו, למסור דברים חריפים בשמו בענין התגברות חילולי השבת בישראל.

בכינוס כזכור גם לא ישתתף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ומי שיעמוד בראשו מצד המועצת הליטאית הינו המרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'.