אאא

כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה בנושא חילולי השבת הסתיים הערב (חמישי) בהצהרות, שעיקרן ‏הוראה לנציגים למצות את דרכי הפעולה כדי שלא יבוצעו בידי השלטונוות פעולות הכרוכות בחילול שבת.

בהצהרה החתומה על ידי חברי המועצות, אותה הקריא בתום דיוניהם מזכיר המועצג"ת של דגל התורה אברהם רובינשטיין, נכתב בין היתר: "שמענו באב לב ובשברון לב את תמונת המצב הקשה, על עבודות בכבישים וברכבת שנעשות ביום השבת; על פתיחת בתי עסק ופרצות מקומיות בחומת השבת והגוררת הקשה שמתרבים הפרצות ומתרבים מחללי שבת - חלקם הגדול בעל כורחם".

מתוך דאגה כנה לכלל ישראל אנו מורים לנציגינו שיחיו, שלוחי דרחמנא, למצות בהקדם כל דרכי הפעולה שלרשותם כדי לקבוע בחקיקה או בהחלטות ממשלה שכל גופי השלטון הארצי והרשויות המקומיות לא יקבלו החלטות ולא יבצעו מעשים שיש בהם משום פגיעה בקדושת השבת, וכן שחברות וגופים ממשלתיים או חברות פרטיות בשירות הממשלה, לא יקבלו ממשרד העבודה היתרי עבודה ביום המנוחה, אלא לצורך עבודות מצילות חיים", נכתב עוד בהודעה המסכמת את הדיון, מפיהם של הרבנים שהשתתפו בו. 

קודם לגיבושן הסופי של ההחלטות, יצאו חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס מהכינוס, כל אחד מהם מסיבותיו הוא, אך הם עודכנו טלפונית כל העת ובמסקנות הסופיות.

ל"כיכר השבת" נודע, כי ההחלטות הוכנו מראש אולם ברגע האחרון מחק הגרי"ג אדלשטיין את חלקן בעט, והוסיף בכתב ידו מספר מילים אחרות.

נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן אמר בפתח דבריו בכינוס: "אי אפשר להבין איך בכלל אנו צריכים להתכנס ולדון בנושא השבת. היא סגולתו של הקדוש ברוך הוא, היא האות בין עם ישראל לאביהם שבשמים, היא היום של הקב"ה. עלינו להאהיב את השבת הקדושה על כל יהודי ויהודי".

להחלטת המועצות המנחות את דרכן של המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה, המתינו כזכור בדריכות במערכת הפוליטית כולה, בעיקר בשל החשש כי הן יכללו הוראה לפרוש מהממשלה. חשש זה התבדה הערב - ויהיו מי שיוסיפו את המילה "כצפוי".

כמו כן, חברי הכנסת קיבלו חצי שנה של שקט בטוח, בשל העובדה הפשוטה כי בציבור החרדי כבר לא יוכלו לתקוף או לבקר אותם, שכן הם מיד ישלפו את החלטות חברי המועצות, כאומרים 'תפנו אליהם את הביקורת'.

(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)