אאא

התקריות האלימות שהתרחשו במהלך השבוע שעבר בחדר האוכל של ישיבת פונוביז בבני ברק גרמו לחילול השם זאת תוך פליאה של רבים לא רק אלו הנמנים על בני הציבור החרדי שתמהו על העובדה שבזמן אלול ימי התשובה בוחרים בישיבה הנחשבת להעצים מחלוקת ושנאת חינם.

בסוף השבוע במהלך שיעורו התייחס לכך ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי.  "כיכר השבת" מביא את תמליל דבריו של ראש ישיבת פונוביז שדיבר בכאב על המצב וקרא לתלמידים להתחזק ברוחניות. 

"לפני השיעור כללי יום ד כי תבוא טו באלול ה'תשע"ז, על המאורעות בישיבה הק'. אנחנו עוברים ימים קשים, שעות קשות, למה דווקא בישיבת פוניבז׳ קורים כאלו דברים?, מי עושה את זה, הקב״ה?, הרי יש לנו כזה אלול יפה, האם הקב״ה לא רוצה את זה?, ודאי שהשטן הוא זה שעושה את זה, ודווקא אצלינו בישיבה הקדושה פוניבז׳, הוא לא עושה את זה במקום אחר, הוא רואה מה שקורה כאן, ישיבת פוניבז׳, עוד מעט כבר נהיה מלאכים, והוא אינו יכול לסבול את זה.

"בישיבות אחרות גם טוב, אבל את מה שקורה כאן הוא לא יכול לראות, כזו ישיבה, כזה גישמאק בלימוד, כזו הנאה מהלימוד, ותפילה מיוחדת כל כך, הוא לא יכול לסבול את זה, אז הוא נלחם, והוא עושה את בדרכים שלו, בשביל לנצח את ישיבת פוניבז׳ צריכים תותחים, זה לא קל בשבילו, אז הוא יורה ויורה. ומה אנחנו צריכים לעשות?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אני רגיל לספר את המעשה על אאמו״ר מרן ראש הישיבה זצ״ל, כל ימיו כבר מימי בחרותו בישיבת מיר היה בא לישיבה בשעה ארבע, תקופה מסוימת התחיל לבוא בשעה שלוש, והיו בחורים שמלווים אותו, והם סיפרו שאמר להם ׳הוא׳ היה אצלי, הוא היה אצלי, מי זה ׳הוא׳?, השטן, הוא בא אלי וטען איך אתה קם בשעה ארבע כל כך קר, קשה, בשביל מה אתה צריך את זה, ואבא זכרונו לברכה אמר חשבתי לעצמי אם ככה אתה נטפל אלי אני אתחיל לבוא בשלוש, אמרו על אבא שהשטן כבר הפסיק לדבר איתו, הוא רואה שאם רק ידבר איתו נהיה רק יותר גרוע הוא מתחזק יותר ויותר, אם ימשיך לנסותו הוא עוד יקדים לבוא בשעה שתיים, אז הוא הפסיק לבוא, אתם שומעים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא עובד...., אנחנו נתחזק ונראה לו אנחנו מצפצפים עליך, נתחזק כולנו ונלמד יותר טוב, ממילא הוא יעזוב אותנו בסוף, אם הוא יראה שאיתנו זה לא הולך הוא יניח לנו, שומעים!!! כעת זה כבר תלוי בנו, אם חס ושלום יהיה מעט רפיון אז הוא ניצח, רח״ל, נתחזק כולנו ונראה לו לא יעזור לך כלום, נאמר לו לך מאיתנו, אנחנו רק נוסיף להתחזק וללמוד ביתר שאת עד שהוא יראה עם פוניבז׳ אין לי מה לעשות, כשאני מנסה להכשיל אותם אני רק מפסיד הם מתחזקים יותר, נקווה שיעזוב אותנו כבר פעם. זה אני רוצה להגיד, נכון כואב הלב, אבל זה הפתרון, נתחיל ללמוד...".

יצוין כי גם אמש במהלך הספדו על משגיח הישיבה הגר״א גינזבורג זצ״ל התייחס הגרבד פוברסקי ברמז למהומות ואמר:

"השטן לא מסוגל לראות שבישיבה לומדים טוב, הוא מנסה להפריע בלימוד בישיבה שנוסדה ע"י גדולי עולם, נקיים וצדיקים, הוא ניסה השבוע בצורה אחת, הוא ראה שאנחנו ממשיכים ללמוד ומתגברים עליו, אז הוא לקח מאיתנו את המשגיח, כזה נפש נקי וצדיק, נשמה טהורה שאף אחד לא יכול לומר משהו עליו. הקב"ה השאיר אותנו יתומים, עם שאלות למה זה קורה לנו. אבל כמו בעשרה הרוגי מלכות, יש ניסיונות, יש שאלות ואין תשובות".