אאא

אמש  (ב') ציינו בישיבת פוניבז' (המחבלים) את היארצייט למייסד הישיבה הגרי"ש כהנמן זצוק"ל, שנפטר בכ' אלול תשכ"ט.

במעמד נשא דברים הגאון רבי שמואל מרקוביץ וכן השתתפו רבני וראשי הישיבה, הגר"א דויטש, הגר"י זלושינסקי, הגר"ח הבלין, הגרימ"ב זימטרטבסקי, המשגיחים הגרא"ז גרוסברד, והגרא"א דסלר.

צפו בגלריה: