אאא

במעמד נורא ומרגש ויחד עם גדולי הרבנים  שהצטרפו לוועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית", הניח מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את אבן הפינה שתשמש יסוד והתחלה לקראת בניית המקווה ברחובות.

בזכות ארגון "טהרת הבית" יקום וייבנה בתהליך מואץ וזריז מקווה מפואר ומהודר שיציל את המציאות העגומה, כפי שהיא היום כאשר רבים בשכונות אושיות ברחובות נודדים למקווה סמוך שקורס מעומס ואינו יכול לקבל את כל התושבים.

למקווה זה לא הוקצו כל תקציבים מהמדינה והרשויות, וארגון "טהרת הבית" פועל לבנות אתה קמווה כפי שפועל בכל חלקי הארץ, בעזרת נדיבים הפועלים להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה.

במעמד המיוחד בביתו של מרן שר התורה, הובא מתקן מיוחד שיעבור וישמש בפועל את הקמת המקווה החדש, ולתוכו הניח מרן שר התורה בהתרגשות רבה את אבן היסוד למקום שירבה קדושה בעם ישראל, ומתוך קריאה של מצווה שכל אחד ירכוש לכל הפחות חצי מטר של בניה במקווה זה.

מרן הגר"ח קנייבסקי בירך את כל התורמים למקווה נחוץ זה ואף אמר שזהו הסניגור הטוב ביותר לקראת יום הדין.

טרם מעמד הנחת אבן הפינה, שמע מרן שר התורה את דברי חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" אשר סמך הוא ידו עליהם שיבדקו מקרוב על כל פעילות הארגון,  חברי ביה"ד של הרב קרליץ, הרב שבח צבי רוזנבלט, הרב יהודא סילמן, הרב יהודה קנר וכן יו"ר הארגון הרב יחזקאל מוצפי.

חברי ועדת הרבנים הביעו בפני מרן הגר"ח קניבסקי את סיפוקם הרב מהיקף הפעילות שנעשית בכל ימות השנה בכל רחבי הארץ ובפרט בפרוס ימים קדושים אלו, ואלו העידו בפניו כי הם בגופם סיירו ונכחו לראות את ההידורים הגדולים הנעשים בכל המקוואות של "טהרת הבית". מרן שר התורה השיב לרבנים על מספר שאלות שהונחו על שולחנו ובירך את ראשי הארגון שיזכו להמשיך הלאה לנהל את הכול כהלכה בקדושה ובטהרה.

חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" הפועל במקוואות בכל רחבי הארץ להכשיר את כל אשר צריך, וכל זה בנוסף לבניית מקוואות חדשים, ביקשו ממרן שר התורה את ברכת הדרך לקראת בניית המקווה החדש בשכונות אושיות ברחובות אשר נועד הוא לשמש עשרות אלפי משפחות שבאזורם אין ולו מקווה אחד בהידור.

הגר"ח התרגש לשמוע כי על שולחן ארגון "טהרת הבית" נערמו בקשות רבות מעוד יישובים וערים שבמקומותיהם אין מקווה טהרה, ואלו חפצים כי ארגון "טהרת הבית" יבנה גם בתחומם את המקווה המהודר. מרן שר התורה חתם בברכה מיוחדת עבור כל העוסקים והתורמים לארגון "טהרת הבית" אשר בפועל בשליחותו להרבות טהרה וקדושה בעם ישראל.