אאא

אגף התנועה במשטרת ישראל הודיע על הגברה משמעותית של האכיפה בכבישים נגד עבירת אי שמירה על הנתיב הימני.
במשטרה מבהירים כי השימוש בנתיב השמאלי הוא לעקיפה בלבד ומחובתו של הנהג לשמור על הנתיב הימני, הקנס על אי שמירה על הימין עומד על 250 ש"ח ו-6 נקודות ברישיון.

במשטרה התנועה אומרים כי: "מחובתו של נהג בכביש לשמור על הנתיב הימני במהלך נסיעתו, הנהיגה בנתיב השמאלי מהווה הפרעה לתנועה ולעיכוב ייתר הנהגים הנמצאים בכביש, כאשר הנתיב השמאלי נועד לעקיפה של רכבים בלבד".

במשטרה מבהירים כי פתחו במבצע לאיתור נהגים עבריינים בתחום זה, כחלק מ"פעולות אכיפה נגד עבירות בריונות כביש ועבירות מסכנות חיים" לצורך זרימה רציפה של התנועה בכבישים וכדי לאפשר לנהגים לבצע עקיפות בבטחה בנתיב השמאלי, ובתוך כך למנוע מנהגים לבצע עבירות.

עוד אומרים במשטרה: "יש לשים לב לשמירה על הימין. בסיום העקיפה בנתיב השמאלי, יש לחזור ולשמור על הנתיב הימני בצורה בטוחה וזהירה".