אאא

בצל המתיחות הרבה בין דרום קוריאה וצפון קוריאה, ד"ר לי, מדרום קוריאה, נועד עם הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה, וביקש ממנו לבוא לארצו ולהתפלל לשלום בין שתי המדינות.

"אני רוצה להזמין אותך לקוריאה, עכשיו דרום קוריאה וצפון קוריאה - בלגן מאוד, אני רוצה שאתה תבוא לקוריאה ותתפלל", ביקש ד"ר לי מהרב.

הגר"ר אלבז: "לעשות שלום בין דרום והצפון...".

ד"ר לי: "כן, שייגמר כל הבלגן".

הגר"ר אלבז: "זה מה שאנחנו צריכים, צריכים לעשות שלום בעולם, צריך לראות גם שירגישו טוב כולם ובעזרת השם הלוואי ש'טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע', שכבר נשמע שבא פעמי המשיח זה כשיש שלום".

ד"ר לי: "אמן".

הגר"ר אלבז: "ברגע שיש שלום בעולם הכל יסתדר".

ד"ר לי: "תודה רבה"