אאא

בעקבות פסילת חוק הגיוס בבג"ץ והחזרתו לדיון בכנסת הגיש ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הצעת חוק שנועדה להסדיר את נושא מתן הפטורים משירות צבאי לעמלי התורה בארץ ישראל.

בהצעתו מבקש מלכיאלי לחוקק את פיסקת ההתגברות שתקבע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כי "הוראת חוק הפוגעת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו תהא תקפה אף כשאינה בהתאם להוראות סעיף 8(א), אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק יסוד זה".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "אופייה של מדינת ישראל הותווה לראשונה במגילת העצמאות בה מוגדרת מדינת ישראל 'מדינה יהודית בארץ ישראל', ואושרר לאחר מכן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בזה הלשון 'חוק יסוד זה מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית'".

"במדינה יהודית חובה לעודד ובטח לאפשר ללומדי התורה ללמוד במנוחה השקט ובטח, נקודה", כותב מלכיאלי ומציין כי "בראשית, הונהג הסדר בשם 'תורתו אומנותו' אשר הסדיר את דחיית גיוס בני הישיבות. בדצמבר 98 מונתה ועדה בראשות השופט בדימוס צבי טל במטרה לגבש הצעת תיקון לחוק, ואכן בשלהי שנת 2002 חוקק 'חוק טל'. ב-21 לפברואר 2012 פסק בג"צ שחוק זה אינו חוקתי והכנסת לא תוכל לשוב ולהאריך תוקפו מעבר ל-1 באוגוסט 2012.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"במהלך השנים הוקמו ועדות לפתרון הנושא, כאשר במהלך נובמבר 2015 הוכנסו תיקונים לחוק והוסדר נושא זה וזאת עד שנת 2023 בה יבחן הנושא שוב. בתאריך 17.9.12 פסק בג"צ כי חוק זה אינו חוקתי, והחזיר נושא זה לטיפולה של הכנסת ולהסדרת החקיקה, תוך הקצבת מועד של שנה ממתן פסק הדין".

מלכיאלי מוסיך ומבהיר כי "הצעת חוק זו, באה להסדיר בחקיקה בהתאם להוראת בג"צ, את מחויבותה של מדינת ישראל ללומדי התורה, את ההכרה הכבוד וההבנה שזוהי זכות הקיום שלנו בארץ ישראל, תוך אמירה ברורה שבמדינה יהודית יש כבוד ללומדי התורה".

כעת נותר להמתין האם לאחר ישיבת הסיעה המשותפת של ש"ס ויהדות התורה בנושא, בה עלתה הקריאה לקדם את פסקת ההתגברות, יצטרפו כלל חברי הכנסת החרדים להצעה למען לומדי התורה.