אאא

פרסום ראשון: הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי דוד לאו, האחראי על מערך הכשרות בישראל, תוקף את החלטת בג"ץ לאפשר למסעדות להציג עצמן ככשרות גם ללא תעודה מהרבנות הראשית, וקורא לראשי המפלגות החרדיות לחוקק חוק עוקף בג"ץ שימנע זאת.

במכתב ששיגר הגר"ד לאו לאריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה גפני, והגיע לידי "כיכר השבת", כותב הרב: "אמנם בעיקר ההחלטה היא שאכן הסמכות היחידה למתן תעודת כשרות זו הרבנות הראשית, אולם כדרכו, ביהמ"ש הוסיף דבר שעוקר הכל מעיקרו. ביהמ"ש קבע "שמותר לבית אוכל להציג מצג אמת בדבר הסטנדרטים עליהם הוא מקפיד ואופן הפיקוח על שמירתם, הכולל גם הבהרה מפורשת כי אין בידיו תעודת הכשר"".

"אם היינו עוסקים בהונאה במשפט", כותב הרב הראשי ועוקץ את השופטים, "החלטה זו היתה משמשת דוגמא. איך יתכן שמצד אחד נותנים סמכות בענייני כשרות אך ורק בידי הרבנות, אולם מנגד כל אחד יכול, מתוך הנחה שהוא דובר אמת, למרות ניגוד העניינים הכספי שלו שהמוצרים הם תחת פיקוח והשמירה נעשתה כראוי. איזו משמעות יש לעובדה שהרבנות היא האחראית, האם רק בגלל שלא כתובה המילה "כשר", אתמהה?! לגדולי המשפט פתרונים".

הגר"ד לאו טוען כי "החלטה זו היא מתן פתח להונאה, ויותר משהיא עוסקת בענייני משפט וזכויות היא מגלה את פניה והשקפתם של היושבים שם". 

הרב תוקף את שופטי העליון וכותב כי "לבית המשפט אין סמכות וידע לדון בנושא כשרות. לדוגמא, וכי יעלה על הדעת שבעל מסעדה באחד מכפרי המשולש יצהיר שהחומרים כשרים ושהוא מקפיד על סטנדרטים ברורים, האם מישהו יכול למנוע אותו מלעשות כן. מה הם הגבולות של הפיקוח, מי המפקח, וכיצד?!".

הרב לאו פונה לראשי המפלגות החרדיות ומבקש: "הציבור יוטעה. ולכן חובה לעמוד על כן ולשנות את ההחלטה. הייתי מצפה מאותם "בעלי השכל הישר" כהגדרתו של אחד מחובשי ספסלי בית המשפט, להבין את משמעות ההחלטה".

"האם בתחום הרפואה, או הבניה או הפיתוח וכדומה היו מעיזים לתת אפשרות לכל אחד לפעול ולעשות, כמובן מתוך ציון פרטי החומר שבו מתעסקים? אבל לפגוע בתורת ישראל ובהלכה ובמסורת מותר?", תוהה הרב לאו בכאב.

הגר"ד לאו מזכיר את החוקים בנושא של חברי הכנסת יואב בן צור, מיקי זוהר, משה גפני ואורי מקלב ומציין כי "מגמת שתי ההצעות הללו להגן ולמנוע הטעיה של צרכני הציבור. חבל שסכנה זו לא עמדה לעיני השופטים, והם מתייחסים בהחלטתם לנושא אחר לגמרי".

בסיום מכתבו מוסיף הרב הראשי: "על מנת להגן על השולחן הטהור ולמנוע הונאה בקנה מידה רחב, אני פונה אליך לפעול בכל און על מנת שחוקים אלו יעברו, ובכך תעצר ההחלטה שפוגעת בציבור שומרי המסורת, אזרחי מדינת ישראל".