אאא

בעקבות ביטולו של חוק הגיוס בידי בג"ץ, הבהירו חברי סיעות יהדות התורה וש"ס כי יפעלו להביא חוק מתוקן וכי דבר לא ישתנה מכפי הנהוג כיום.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, מבהיר בשיחה ל"יתד נאמן", מפני כל צעד שהינו חסר אחריות, חלילה ואומר כי "החוק ממשיך רגיל, התקנות ממשיכות רגיל, כל אברך וכל בחור צריכים להמשיך כפי שהתנהל עד עתה, לא לעשות פעולות חריגות, משום שלאחר מכן יקשה מאוד לתקן את הפעולות חסרי האחריות".

גפני מוסיף ואומר כי "בע"ה החוק ימשיך גם לאחר השנה הזו. בינתיים צריך כמו תמיד להמשיך כפי שהיה כל השנים, להתייצב, להביא דיחוי מהישיבה ומהכולל ומוועד הישיבות, וכך יימשך בע"ה, ואפשר להמשיך ללמוד בשקט".

"זוהי אינה תקופת ביניים", מדגיש ח"כ גפני, "כאשר היו מעברים בין חוקים שונים, היו כאלו שנקטו בפעולות בלתי אחראיות והיה קשה מאוד לתקן זאת. כל חוק שהיה במהלך עשרים השנים האחרונות, יש דבר אחד שלא נוגעים בו: מי שלומד תורה, מקבל דחייה. בעניין הזה לא היה שינוי ולא יהיה שינוי. לכן ישנה חשיבות עצומה להמשיך להתנהל כרגיל. מי שלומד להביא את הדחייה. במידה ואינו עושה מה שנדרש לעשות, נוצרות בעיות שקשה מאוד לתקנן.

"אותם חסרי אחריות הסבורים כי אולי בשנה כזו אפשר לעשות מה שרוצים, התשובה היא חד-משמעית: לא. אנו נמצאים באותה מסגרת, כך היה פעמים רבות בעבר, מי שהתחכם וזלזל ולא עשה את כל הדברים כפי הנדרש, יצר לאחר מכן בעיות, פנה אלינו והיה לא קל לסדר זאת. בעוד שמי שמתנהל כרגיל ואינו מתייחס לכל רעשי הרקע מסביב, אין כל בעיות והוא יכול להמשיך לשקוד על תלמודו באין מפריע. כך היה בעבר וכך גם עתה".

"לכן", אומר גפני, "אני פונה לכולם שיתייצבו ויעשו את הדברים שצריך לעשות כרגיל, והחלטת הבג"ץ תתוקן בע"ה".