אאא

מנכ"ל תנובה סקר בקצרה באוזני הגר"ח קנייבסקי את מובילותה של תנובה בייצורם של מוצרי חלב בכשרות מהודרת.

בהקשר לכך הזכיר, כי תנובה הקימה ועדת מהדרין בעידודם ובברכתם של פוסקי הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ומרן הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל.

הגר"ח קנייבסקי גילה עניין בסקירתו של מנכ"ל תנובה והגיב באומרו "יפה מאוד, שיהיה בהצלחה".

הגר"ח קנייבסקי עילעל דקות ארוכות בקבצי "בנתיב החלב" לברור סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב, שהוגשו לו ע"י מנכ"ל תנובה.