אאא

אוכלוסיית ישראל, ערב ראש השנה תשע"ח, נאמדת בכ-8,743,000 נפש, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים בצהריים (שני). בשנה החולפת, מאז ראש השנה שעבר, גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-156 אלף נפש. ע"פ נתוני הלשכה אוכלוסיית ישראל תמנה עשרה מיליון איש בשנת 2024.

מנתוני הלמ"ס עולה כי האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.523 מיליון תושבים (74.6% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית מונה כ-1.824 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים מונה כ-396 אלף תושבים (4.5%).

בישראל 2,470,200 משקי בית, ובכל משק בית 3.31 נפשות בממוצע. בשנה החולפת נולדו 172 אלף תינוקות, לעומת 43 אלף שנפטרו. 

26 אלף עולים חדשים עלו השנה לארץ. 57% מהם היגרו ממדינות בריה"מ לשעבר, 17% מצרפת ו-11% מארה"ב.

היכן אנחנו מתגוררים? 74.2% מהאוכלוסייה גרים בתחומי הרשויות העירוניות, 14.9% גרים בתחומי המועצות המקומיות, 10.1% בתחומי המועצות האזוריות ו-0.8% מתגוררים במקומות ללא מעמד מוניציפלי.

ההכנסות הממוצעות של משק בית בישראל עומדות על 18,671 שקלים ברוטו ו-15,427 שקלים נטו.

67.6% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם חצי מהם שילמו משכנתה. ל-96.9% ממשקי הבית היה טלפון נייד ול-80.3% היה מחשב. ל-4.1 מיליון מהאזרחים יש רישיון נהיגה. מספר כלי הרכב הממונעים בארץ: 3.2 מיליון.

2.2 מיליון תלמידים לומדים במערכת החינוך בישראל - 517 אלף מתוכם בחינוך הקדם-יסודי, כמיליון בחינוך היסודי וכ-713 אלף בחינוך העל-יסודי. לפי הערכת הלמ"ס, ב-2021 מספר התלמידים צפוי להגיע לכ-1.85 מיליון.

88% מהישראלים מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם, 21% מרגישים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות. 6% מרגישים בדידות לעיתים קרובות ו-34% מתקשים לכסות את הוצאותיהם החודשיות.