אאא

שעות לאחר הדברים שפרסם הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, על השתתפות באירוע מהסוג בו השתתף הח"כ המתפטר יגאל גואטה, כשהפנה את השאלה ל"מועצת השפנים", מבהיר הרב כי לא התכוון לגדולי ישראל.

בהבהרה שפרסם הרב כתב: "שמעתי כי לקחו תשובה תמימה שכתבתי לליצן ששאל שאלה, בעניין חמור מאוד, והשבתי לו על דרך שכתוב עם נבר תתבר, ובזחיחות כי יפנה "לאירגון השפנים". ויש לצערי אנשים שלקחו זאת כאילו חס ושלום התכוונתי לפגוע ברבותינו חלילה וחס".

"הנני להבהיר כי לא עלתה על לבי מחשבה כזאת כלל, אלא כתבתי על פי דברי רבנו האר"י ז"ל", הוסיף הרב והסביר את חומרת האיסור.

הרב סיים את תשובתו והבהיר שוב: "והריני בזה לבקש מחילה מכל מי שמצא עצמו נפגע מנוסח הדברים, כי לא היתה בי שום כוונה של ביקורת על מי שיהיה חלילה. הכותב בהכנעה רבה בן ציון".