אאא

סוגיית חילולי השבת ברכבת ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי, כמו גם את גדולי הדור המתייחסים לנושא. בימים האחרונים, הגיעה אל שולחנו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין השאלה האם מותר לנסוע ברכבת שעבודות התשתית עבורה נעשו תוך חילול שבת.

"יחד עם בית ישראל הזדעזעתי לשמוע שהנהלת רכבת ישראל באישור השלטונות הפכו את יום השבת ליום שיפוץ והם משפצים ומתקנים את המסילות וגם מחליפים מסילות הרכבת הצריכות תיקון" כותב השואל לרב.

"אני כמשתמש קבוע ברכבת רציתי לשאול האם מותר לי להמשיך להשתמש ברכבת או שמא כיוון שחלק מהמסילות שהרכבת נוסעת בהם נעשו בשבת אם כן יש בכך הנאה ממעשה שבת, ואם כן האם יהיה אסור לי להמשיך ולנסוע ברכבת?.
כמו כן ברצוני לשאול ששמעתי שגם את הרכבת הקלה שחופרים כעת... האם יהיה מותר בעתיד לנסוע בה כיוון שהחפירות היו בשבת ומדובר בהנאה ממעשה שבת".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין השיב: "אולי יש מקום להקל לנסוע ברכבת, אך ראוי ליראי ה' להמנע מלנסוע ברכבת ובפרט שזה מקום סכנה ואיך יבקשו רחמים בתפילת הדרך שישמור עליו כאשר הפסים נעשו תוך חילול שבת".