אאא

במהלך השבת האחרונה נפטרה לבית עולמה האישה החשובה מרת זהבה לרר ע"ה אשת חבר לר' מנחם לרר שייבדל לחיים ואמו של הצלם שוקי לרר.

הלוויתה יצאה מביתה שברחוב גיבורי ישראל 4 בשכונת רמת אלחנן בבני ברק לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה שם נטמנה.

המנוחה שחלתה בחודשים האחרונים היתה ידועה במשך שנות חייה במעשי החסד הרבים שעשתה בסתר ובגלוי.

בשל פקקי הענק שנוצרו במוצאי השבת ועומסי התנועה הרבים ברחובות בני ברק מצאו מכריזי ההלוויה דרך יצירתית על מנת להודיע לציבור את דבר הפטירה כאשר רכב מסוג קלנועית סבב ברחובות העיר והכריז על מועד ההלוויה.