אאא

בעקבות הפרסומים הערב (ראשון) על תיכנון עבודות הרכבת הקלה בעיצומו של יום הכיפורים, מודיעים בעיריית בני-ברק כי יפנו לבית המשפט כדי לאכוף את ביצוע ההסכם בין העירייה לבין הממשלה שלא לבצע כל עבודות בשבתות ובחגי ישראל במסגרת "הרכבת הקלה". ראש העיר חנוך זייברט כינה את הדיווחים על ההחלטה להמשיך בעבודות ביום כיפור כ"שמועות", ובהודעה שפורסמה מטעמו נאמר כי העירייה בטוחה שלא יבוצעו עבודות במהלך שבתות וחגים. 

בעיריה האשימו כי חברת נת"ע מתכוונת להפר את ההסכמים שנחתמו עם העירייה ולבצע עבודות חפירה וכריה במסלול "הרכבת הקלה" בשבתות ובחגים ואף ביום הכיפורים. חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק מסר כי "בהתאם להסכם בין הממשלה לבין העירייה. נקבע, בסעיף 13 להסכם, שהרכבת הקלה לא תפעל ולא תבצע פעילות במקרקעי העיר בני ברק, בשבתות ובמועדי ישראל, והמדינה, כצד לחוזה הזיכיון, לא תאפשר ביצוע עבודות להקמת הרכבת הקלה במקרקעי האתר בשבתות ובמועדי ישראל. מטעם הממשלה חתם על ההסכם מר גיל שבתאי, סגן בכיר לחשב הכללי".

ראש העיר הוסיף כי "מעולם לא עלה על דעתו של איש בעירייה שחברה ממשלתית תיתן יד להפרת הסכמים כתובים וחתומים ולבצע עבודות בשבתות ובחגים. העירייה, מצידה, בנוסף לכל הפעולות המשפטיות המתבצעות על ידה כבר היום, היא תפעל גם בכל הדרכים הנוספות למניעתם של מעשים חמורים מסוג זה".

זייברט הדגיש, כי "מצער וכואב עד עמקי הנפש על עבודות המתבצעות ע"י חברת נת"ע בשבתות ובחגים בערים סמוכות ונותנת ידה לפגוע בקדושת השבתות והחגים, שהיא יסוד מרכזי לעם ישראל לכל דורותיו".

בהמשך למכתב היועה"מ של העירייה נכתב גם כי "העירייה סמוכה ובטוחה שחב' נת"ע וחב' "דניה סיבוס" תקפדנה על הוראות ההסכם, וביותר בנושא מהותי ועקרוני זה ולא תבוצענה כל עבודות להקמת הרכבת הקלה במקרקעי הרשות בשבתות ובמועדי ישראל. ברם, מתברר עתה כי לא זו בלבד שהחברה לא שיגרה מכתב תשובה לעירייה ובו הודעה כי בכוונתה לכבד הסכמים כתובים וחתומים, אלא נפוצו שמועות מזעזעות על כוונת החברה לבצע עבודות במסגרת הרכבת הקלה ביום הכיפורים הקרב ובא, ואכן, בעקבות השמועות הקשות על ביצוע עבודות ביום הכיפורים, מוגשת כבר היום הפניה לבית המשפט בנושא זה".