אאא

משני מחקרים חדשים שפורסמו לאחרונה על יהדות ארה"ב עולה בין היתר, כי בשנת תשע"ז ובאלו שלפניה היא הפכה לפחות רפורמית, עוד פחות קונסרבטיבית - וממילא ליותר אורתודוקסית.

חלק מהנתונים מופיעים בסעיף קטן בתוך מחקר גדול של מכון PPRI, גוף שאין לו עניין מיוחד דווקא ביהודים, והנתונים הנוספים הם מהמחקר השנתי של מכון PEW שנערך עבור הוועד היהודי-אמריקאי הנוהג לסקור את עמדות הקהילה.

וכך משתנית היהדות האמריקאית, בקצב מסחרר: אם במחקר מלפני ארבע שנים, 35% מיהודי אמריקה היו רפורמים - יותר משליש, במחקר החדש מתברר ששיעורם ירד ל-28% בלבד, רק מעט יותר מרבע. אם לפני 4 שנים, 18% מהיהודים, כעת חלקם ב"עוגה" הפנימית עומד על 14% בלבד. 

מנגד, כאמור, שיעורם של אלו שמגדירים עצמם כאורתודוקסים מתחילים לעלות, ואף שהדבר טרם ניכר במספר הכללי שלהם מקרב היהודים, בחלוקה בהתאם לגיל, השינוי כבר ניכר מאוד והוא עוצמתי למדי. גם הקבוצה הנחשבת במחקר כ"סתם יהודים" - כאלו שלא מזדהים עם אף זרם ומפגינים מידה זעירה של מחויבות ליהדות - במגמת עלייה משמעותית.

 שליחת סוכנות מייצגת את עמדת הרפורמים בענייני הכותל והגיור, בטענה ל"פגיעה ביהדות ארה"ב" (צילום ארכיון: מתוך ynet)

ואלו הנתונים: מקרב היהודים המבוגרים ביותר באמריקה, האורתודוקסים הם 3 אחוזים בלבד; מקרב היהודים הצעירים ביותר באמריקה, בני 18 עד 29, האורתודוקסים הם כבר 15 אחוז - מעבר לקונסרבטיבים (8%) וקרוב לרפורמים (20%). וכך הלאה, ככל שהגיל יורד כך עולה שיעורם של הדתיים באוכלוסיית יהדות ארצות הברית.

מעבר לכך, 2.3 אחוז מכלל האמריקאים מזהים את עצמם כיהודים, די דומה לנתוני המחקרים משנים קודמות, אך כאמור ההרכב שונה - לטובת האורתודוקסים או המנותקים מיהדות, ולרעת הרפורמים והקונסרבטיבים.