אאא

עלייה של ממש בזיהום האוויר הורגשה ביומיים האחרונים בשל התקלה במאגר הגז תמר. בתחנת הניטור "ניר גלים" נמדדה עלייה בשיעור של 12% בריכוזי גפרית דו-חמצנית - כתוצאה מפעילות תחנת הכוח "אשכול" באשדוד. בשל התקלה נאלצה חברת החשמל לעבור ולהשתמש בדלקים חילופים ומזהמים יותר.

מקור זיהום האוויר הוא בתחנת הכוח, בה מופעלות החל מאתמול יחידות ייצור החשמל הקיטוריות באמצעות דלק מזוט, במקום הגז טבעי שאמור היה להיות מסופק ממאגר תמר. כתוצאה משימוש בדלק מזהם זה חלה עלייה בפליטת מזהמים לאוויר. השימוש בדלק התחליפי גורם לפליטת גופרית דו-חמצנית בשיעור גבוה פי 100 מהפליטה בעת ייצור חשמל בגז טבעי.

במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי עקב תנאים אטמוספריים טובים, לא נמדד היום שינוי באיכות האוויר בתחנות הניטור של המערך הארצי לניטור אוויר, על אף השימוש בדלקים מזהמים, מלבד בתחנת "ניר גלים".

התקלה במאגר הגז הטבעי תמר תתוקן רק בסוף השבוע הבא, כזכור לפני יומיים הודיע הודיע משרד האנרגיה כי בעקבות תקלה שהתרחשה הופסקה הזרמת הגז הטבעי למשק. בתחילה העריכו במשרד האנרגיה שתיקון התקלה יארך 24 שעות אך כעת מתברר שהתיקון ייקח זמן רב יותר.

על פי הערכה, בשל השימוש בדלק התחליפי צפויה התייקרות נוספת בחשבון החשמל של חודש ספטמבר ופגיעה חמורה יותר באיכות האוויר.