אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין מסר אמש (שלישי) שיחת חיזוק בהיכל הגדול של כולל פוניבז' ועמד על הדברים הצריכים חיזוק בימים אלו של ערב יום הכיפורים.

בשנים עברו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן היה מוסר את השיחה בכולל שבראשותו. בשנה האחרונה ביקש מרן הגראי"ל שהגר"ג ימסור במקומו את השיחה לאלפי האברכים.