יום כיפור בשערי חסד: הגאון רבי שמואל אוירבך שיוצא מביתו לפנות בוקר אל בית המדרש שבשכונתו לתפילת יום הכיפורים, נשאר בבית המדרש עד סיום הצום כשהוא אינו נח אף לא לרגע.

בתיעוד בלעדי שהגיע לידי "כיכר השבת" נראה הגר"ש לאחר סיום תפילת נעילה וערבית, ועוד קודם לשבירת הצום כשהוא מתיישב ללמוד לאחר שעזבו את בית המדרש רוב המתפללים, כדי להספיק את לימודו היומי במסכתות הש"ס.

יצויין כי הגר"ש אוירבך נושק לגיל ה-90 וביום כיפור שזהו זמן יום ההולדת שלו הגיע לגיל 88, אך למרות גילו המופלג ישב שעה ארוכה בבית המדרש קודם ששבר את הצום.