הרגעים הנעלים ביותר ביום הכיפורים בכל בתי הכנסיות ועולם הישיבות, בתפוצות ישראל וברחבי העולם היהודי, הינם הרגעים מרטיטי הלב והנשמה בהם ניגש שליח הציבור לפני התיבה באמירת תפילת "כל נדרי" בכניסת היום הקדוש.

בשעה זו, כאשר לב כל המתפללים נקי וטהור לאחר ההזדככות מהחטאים שבין אדם למקום ובין אדם לחבירו ובקשת סליחה ומחילה, נשמע קולו של החזן כשהוא מכריז את המילים החודרות למעמקי נשמתו הטהורה של כל יהודי באשר הוא שם.

 הריקוד לאחר 'קידוש לבנה'

בישיבת פוניבז' נוהגים להתחיל את התפילה המיוחדת דקות לפני זמן השקיעה עם קבלת הצום של היום הקדוש.

בתיעוד מיוחד נראים תלמידי הישיבה בהיכל ובגלריות לצד ארון הקודש מזהב טהור כאשר לפני התיבה ניגש משגיח הישיבה הגרא"ז גרוסברד ולצידו ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש.