אאא

בשנים עברו היה מתפלל הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין, בנו של הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת השרון, את חלק מתפילות ראש השנה ויום הכיפורים לפני התיבה בבית המדרש המרכזי בשכונת רמת אלחנן וחלק אחר במניין האברכים ב'אוהל קדושים' בישיבת פוניבז', שם מתפללים כ-1000 אברכים ותלמידים.

השנה, לאחר הסתלקותו של אביו הגר"י אדלשטיין זצ"ל, שהה הגרצ"י אדלשטיין בבית הכנסת המרכזי של רמת השרון, שם הוא מכהן כמרא דאתרא כממלא מקום אביו זצ"ל ומסר חמש דרשות במהלך הימים הנוראים. 

בעלון 'קול ברמה' מובא כי לפני ההחלטה לעשות את הימים הנוראים ברמת השרון, התייעץ הרב צבי יהודה עם דודו, ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

בתחילה חשב הגרצ"י אדלשטיין לשהות בשתי המקומות גם יחד, ולעשות את הדרך ברגל מרמת השרון לבני ברק, וכך יוכל לתפקד כרגיל, בכל המניינים ולא לשנות מהרגלו בשנים קודמות כשהוא משמש כחזן באוהל קדושים ובבית הכנסת ברמת אלחנן, אלא שלהפתעתו הורה לו הגר"ג אדלשטיין להישאר במשך כל שלושת הימים ברמת השרון.

הגרצ"י מספר שדודו ראש ישיבת פוניבז' אמר לו משפט שצריך לחרוט היטב על לוח הלב: "מי אמר לך 'איזו תפילה יותר טובה?'", דהיינו, שגם אם בעיניים שלנו נראה שבמנין מסוים תתקבל התפילה יותר, צריך לדעת שרק הקב"ה יודע את טיבן של תפילות עמך בית ישראל.

הרב צבי יהודה ספר לעלון 'קול ברמה' כי אפשר לחוש בצורה ברורה את האמונה שנותרה אצל כלל ישראל. אנשים שאינם שומרי-מצוות הגיעו לבית הכנסת, ולתקיעת שופר, ועמדו בחרדת-קודש.

"אישה אחת", מספר הרב אדלשטיין, "עמדה לפני התקיעות מחוץ לבית הכנסת, וכשאמרנו לה שיש מקום בעזרת הנשים ואפשר לעלות לשם, התנצלה האישה ואמרה: 'אינני חושבת שאפשר להיכנס למקום קדוש, בבגדים לא-צנועים'...".

יצויין כי בספר החדש על הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, 'חיי יעקב', בו מופיעות הדרשות שדרש, יש דרשה משנת תשי"ד שבה אומר הגאון רבי יעקב זצ"ל: "מי אומר שנכרתה האמונה מכלל ישראל? הרי אנשים ונשים המגדירים עצמם כאינם שומרי-מצוות באים לשמוע תקיעת שופר, וכי מי הכריחם לבוא? האם יש שוטרים ברחובות הערים המאלצים אותם להגיע לתקיעות? האם יש בבית הכנסת קונצרט יפה המושך את ליבם? לא ולא! הם באים רק בגלל רצונם לשמוע קול שופר, ואיך אפוא אפשר לומר שנכרתה האמונה מכלל ישראל?".