אאא

בעקבות הפרסום על ההחלטה לאסור פרסום ממשלתי ב'הפלס, ביטאון 'הפלג הירושלמי', מפרסמת היום (שני) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, את חוות דעתה מלאה בנושא.

זילבר מנמקת את הידיעה שנחשפה אמש ב'כאן', וכותבת כי "מטעם שר הביטחון נמסר שבעת האחרונה ישנן עדויות לכתבות ופרסומים רבים ב'הפלס' אשר מפיצים דברי שנאה, הסתה והשמצה נגד חיילי צה"ל. נוכח האמור, התבקשה עמדתנו באשר לאפשרות משרד הביטחון להימנע באופן גורף מפרסום בעיתון דנן".

"נמסר לנו מהפרקליטות כי כנגד גורמים שפעלו באופן עברייני לטובת הפרסום ב'הפלס' הוגש כתב אישום בשנת 2015 בגין קשירת קשר לביצוע עוון ושידול להטרדה, וכי בין המתלוננים מצויה גם עובדת של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ). בנוסף, בימים אלו הוכנה טיוטת כתב אישום נוסף ונמסר לתשעה חשודים, בהם הבעלים והעורך של הפלס וכן המנכ"ל, כי נשקלת אפשרות העמדתם לדין פלילי בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, הטרדה וסחיטה באיומים של חברות שפרסמו רק ביתד נאמן".

 עורך הפלס נתי גרוסמן שב לביתו מבית המעצר. ארכיון (באדיבות המצלם)

וכעת עוברת המשנה ליועהמ"ש לאמות המידה המנחות את לפ"מ בבחירת כלי התקשורת בהם היא מפרסמת: "בחירתם של אמצעי המדיה וזהות הגורם המפרסם, מבוססת על אמות מידה מקצועיות הקבועות בנוהל פנימי של לפ"מ. כפועל יוצא, פרסום בהפלס, כמו פרסום בכל כלי תקשורת אחר, נבחן גם הוא על פי אמות המידה המקצועיות של לפ"מ".

"נקודת המוצא היא שאין חובה לפרסום דווקא בעיתון הפלס", מציינת זילבר, "ומכאן כי רק לאחר שנמצאה הצדקה מקצועית לפרסום בעיתון הפלס, יש מקום להידרש לשאלת האפשרות להימנע מהפרסום בעיתון".

הבכירה המשפטית אף מפנה לעובדה כי בית המשפט כבר הכיר בעבר באפשרות שרשות מנהלית תביא בשיקוליה האם להתקשר עם גורם כלשהו, גם שיקולים בדבר חשדות למעורבות פלילית.

זילבר, עם פרקליט המדינה שי ניצן (צילום: Yossi Zamir/Flash90)
זילבר, עם פרקליט המדינה שי ניצן (צילום: Yossi Zamir/Flash90)

אך ישנם גם סייגים: "שקילת המידע האמור וההחלטה האם לפרסם מודעה בעיתון הפלס או לאו, תעשה באופן פרטני ביחס לכל פרסום. כך שאם אם יהיה מדובר במידע חיוני לציבור, כמו מידע אודות התגוננות בשעת חירום, יהיה קושי ממשי להימנע מלפרסם בעיתון, ככל שהוא אמצעי התקשורת המתאים ביותר לכך".

כך גם "נכון לבחון את אוכלוסיית היעד של הפלס, וככל שבנסיבות המסוימות יוחלט כי הוא כלי התקשורת הרלוונטי המתאים ביותר לשם העברת המידע לציבור החרדי, הרי שתגבר הנטייה לפרסם את המידע בו, על אף הקושי שבכך".

"בנסיבות המקרה שלפנינו", מסיימת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, "נוכח האישומים והחשדות שפורטו לעיל לפיהם בעלי תפקידים בכירים בעיתון הפלס וכן פעילים בו, אין מניעה שתתקבל בסופו של יום החלטה על הימנעות מפרסום בו".