אאא

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב שבמנהל התכנון, החליטה לאשר את תוכנית המתאר הכוללנית לעיר בני ברק. תוכנית המתאר הכוללנית מאפשרת לעיר תוספת של כ-10,000 יחידות דיור, תוך מתן דגש על הגדלת היצע שטחי הציבור והשטחים הפתוחים. מתוך תוספת יחידות הדיור המוצעת בתוכנית, כ-8,000 יח"ד יוקמו במרקם הבנוי הקיים וכ-2,000 יחידות דיור יוקמו בשכונה חדשה בסמיכות לפארק הירקון.

התוכנית נועדה לקבוע את מגמות הפיתוח של העיר בני ברק ל-25 השנים הקרובות  תוך חיזוק חוסנה הכלכלי וקביעת מנגנונים וכלי תכנון לצורך חיזוק מעמדה כעיר החרדית המובילה בישראל, הגדלת היצע יחידות הדיור ושיפור איכות המגורים בעיר. שטחה של העיר בני ברק הינו כ- 7,800 דונם ומתגוררים בה כ-185,000 תושבים ועם מימוש התוכנית מספר התושבים בעיר יעמוד על כ-230,000 תושבים.

מהוועדה נמסר כי "הועדה רואה בצפיפות המוצעת בעיר מודל ייחודי של עירוב שימושים של מבני מגורים ומוסדות חינוך וציבור, אשר במסגרתו ניתן יהיה למקם גני ילדים ומבני ציבור נוספים בקומות הקרקע של מבני המגורים ובדרך זו להעצים את זכויות הבנייה ולשמור על השטחים הפתוחים המעטים שחשובים כל כך לחיים בעיר. במסגרת התוכנית אף מוצע להגדיל את השטחים הפתוחים באמצעות הרחבת מדרכות, מעברים ציבוריים פתוחים וגינות, וזאת בהתאם למספר יחידות הדיור שהתוכנית המפורטות תוסיף".

כמו כן, התוכנית מאפשרת את המשך פיתוח רובע העסקים BBC עם אפשרות לתוספת של  כ- 1.5 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר, תוך חיבור רציף בין שטחי התעסוקה במתחם זה, באמצעות מערכת תחבורה ציבורית. התוכנית כוללת גם הקמת צירי אופניים אשר יתחברו לרשת שבילי האופניים המתוכננים במחוז וה"אופנידן". 

שטחי המסחר והתעשייה הגדולים של בני ברק מעשירים מאד את קופת העירייה והפכו אותה בשנים האחרונות לאחת העיריות החזקות והיציבות באזור גוש דן.

בנוסף להגדלת היצע יחידות הדיור בעיר, התוכנית קובעת מערכת תחבורה ציבורית פנים עירונית ייחודית ובלעדית אשר תנוע במעגלים בין מסופי התחבורה הציבורית הקיימים והעתידיים לרבות תחנת הרכבת בני ברק, אל השכונות השונות ברחבי העיר. מיקומה של בני ברק בחלק המזרחי של מטרופולין ת"א בין כביש 4 במזרח ודרך בן גוריון במערב מאפשר לה להישען על מערכת תחבורה ציבורית ענפה. מערכת זו הכוללת: קווי אוטובוס רבים, תחנת רכבת ושני קווי רכבת קלה (הקו האדום שבבנייה, הקו הצהוב שבתכנון וככל הנראה גם קו מטרו נוסף), תסייע לעיר להפוך למוקד תעסוקה אטרקטיבי.

מתכננת מחוז תל אביב, אדר' נעמי אנג'ל ציינה כי: "התוכנית שנעשתה בשיתוף פעולה עם עיריית בני ברק, תאפשר להוציא לפועל תוכניות מפורטות באזורים בהם נדרשת התחדשות עירונית. התוכנית מאזנת בין הצביון העירוני הכולל מבני מגורים נמוכים יחסית עם הצורך בציפוף המרקם הבנוי תוך שמירה על איכות הרחובות העירונים והשטחים הפתוחים".

התוכנית נערכה ביוזמה של מנהל התכנון, בניהול מתכננת המחוז ולשכת התכנון המחוזית בשיתוף עיריית בני ברק, מהנדס העיר אדר' ישראל קשטן ואדר' צדיק אליקים, עורך התוכנית.