אאא

סערת חילולי השבת: הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, שיגרו מכתבים נרגשים להנהלת 'רכבת ישראל', בהם הם מבקשים שיורו על הפסקת עבודות התשתית שכרוכות בחילולי שבת.

תחת הכותרת: "שמירת שבת בישראל", כותב הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי יצחק יוסף, להנהלת 'רכבת ישראל': "הנני פונה בזה אל חברי הנהלת רכבת ישראל, לקדש שם שמים, ולהורות לעובדיה לאלתר להפסיק את העבודות הכרוכות בחילול שבת ברכבת ישראל.

"השבת – אות הברית בין בין עם ישראל ואלוקי ישראל, מסמלת יותר מכל את קיומו הייחודי של עם ישראל בכל הדורות. וכבר בעת שיבת העם למולדתו ההיסטורית, ראו כל מנהיגי הישוב את החשיבות בשמירה על הערך המקודש – השבת. הם הבינו שללא שמירת שבת במרחב הציבורי, לא תיתכן המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל".

הראשון לציון מוסיף וכותב כי "צר לנו לראות כי בעת האחרונה נפרצו חומות השבת, ובמקומות רבים השבת נעשתה למרמס בראש כל חוצות.

"לב יהודי כואב לראות מציאות עגומה זו במדינת ישראל, שברכבת ישראל 'מנצלים' את יום השבתון לעבודות תשתית שונות, תוך רמיסת השבת בפרהסיה ומתירים לעצמם לחלל את השבת בטענות סרק של 'פיקוח נפש'. 'פיקוח נפש' הינו מושג הלכתי, ורק רבנים מוסמכים לקבוע מה נכלל בהגדרה זו".

הגר"י יוסף חותם את מכתבו וכותב: "אני קורא בזה אל כל מי ששומר אמונים ליהדות הצרופה בכל אתר ואתר, להחלץ חושים ולעמוד בפרץ, לזעוק את זעקת השבת ולזעוק כנגד אלו שחרטו על דגלם ככל העמים בית ישראל. לא תהיה כזאת בישראל. ואין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה.

"ייחודנו וקיומנו תלוי בשמירה על המסורת. השבת היא מתנה ייחודית שעם ישראל קיבל "אמר לו הקב"ה למשה : מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אני מבקש ליתנה לישראל" (שבת י' וביצה טז). נשמור על קדושת השבת יסוד היהדות, ובזכות שמירת השבת יתקיים בנו "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים. (שאילתות דרב אחאי בראשית שאילתא א)".

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי דוד לאו, שיגר את מכתבו לשחר איילון, מנכ"ל 'רכבת ישראל', וכותב כי "הצלחת רכבת ישראל בעת האחרונה ניכרת לעיני כל והיערכות שלכם למתן מענה לצרכי הציבור ראויה לכל שבח. לא בכדי התחבר השם ישראל עם הרכבת והיא נקראת בפי כל 'רכבת ישראל', השם ישראל מבטא גם ייחודיות, מהות וערכים".

בשלב זה עובר הגר"ד לאו ומציין את חשיבות שבת קודש וכותב כי "השבת – אות הברית בין עם ישראל ואלוקי ישראל, מסמלת יותר מכל את קיומו הייחודי של עם ישראל. כבר בעת הקמת מדינת ישראל ובעת שיבת העם למולדתו ההיסטורית, ראו מנהיגי הישוב את החשיבות בשמירה על הערך המקודש – השבת. הם הבינו שללא שמירת שבת במרחב הציבורי, לא יתכן המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל.

"זכורני מבית אבי שסיפר תמיד על דודו הרב מרדכי פוגלמן זצ"ל שהיה מזקני רבני ישראל שתמיד התרגש כשתיאר את פגישתו עם שר התחבורה הראשון, בעקבותיה נקבע כי רכבת ישראל, במדינת ישראל, שובתת ביום השבת, וראה גם בכך ביטוי ליהדותה של המדינה".

באשר לטענה כי מדובר ב"פיקוח נפש", כותב הגר"ד לאו כי "אכן פיקוח נפש דוחה שבת, אולם ההחלטה האם פעולה שנעשית בשבת היא בגדר זה, היא החלטה שחייבת להתקבל בעצה אחת נושאי דגל ההלכה".

הגר"ד לאו מוסיף ומספר כי "בשיחתי על נושא עבודות הרכבת בשבת, עם רה"מ מר בנימין נתניהו, שאלתיו האם ישנה מציאות שרכבת ישראל תשבית את פעילותה, לצערי שמעתי ממנו שלעתים בגלל מחלוקת כספית עם עובדי הרכבת תתכן השבתה. שאלתיו, מדוע במקרה זה לא עומד פיקוח נפש מול קובעי המדיניות?".

"אם יהיה צריך בשל פיקוח נפש לעבוד בשבת אצטרף למתירים", כותב הרב הראשי אך מבהיר כי "אולם כפי שכתבתי לעיל החלטה זו חייבת שיקול דעת הלכתי".

הגר"ד לאו חותם את מכתבו וכותב: "אני מברך אתכם ופונה בקריאה לשמור על ערוץ הידברות ישיר, זה האופן היחיד שניתן להגיע להבנה, רק בשיתוף פעולה נשכיל לשמור על המסורת וקיום ערכי יהדות בישראל".

בועדת הרבנים למען השבת הביעו תקווה כי "בימים אלו, אחר הימים המרוממים של ראש השנה ויום הכיפורים ולקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, נקווה שתגיע ההתעשתות ודברים ייעשו כפי שאכן צריך להעשות והכל באמת יבינו ויפנימו שבלי שמירת שבת במרחב הציבורי – לא תיתכן המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל".