אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת יו"ט ראשון של חג הסוכות

הזמנים בארץ לפי שעון קיץ

בארץ:

ירושלים - כניסה 17:44, יציאה 18:55

תל אביב - כניסה 18:01, יציאה 18:56

אלעד - כניסה 17:51, יציאה 18:56

חיפה - כניסה 17:53, יציאה 18:55

צפת - כניסה 17:53, יציאה 18:53

באר שבע - כניסה 18:02, יציאה 18:56

בעולם:

פריז - כניסה 19:05, יציאת השבת 20:04

לונדון - כניסה 18:16, יציאת השבת 19:14

ניו יורק - כניסה 18:14, יציאת השבת 19:20

אומן - כניסה 18:13, יציאת השבת 19:09