אאא

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף, אומר בראיון לעיתון 'בקהילה' כי אין לתלמידי ישיבה ללמוד את ספריו 'ילקוט יוסף' במהלך הסדרים. לדבריו: "סדר א הוא עיון. רק אחרי הסדרים אפשר". הרב הוסיף: "צריך להרגיל אותם לסדר עיון. אם תרגיל אותם, להרגיל בהדרגה; הם ילמדו עם הזמן להתענג על הלימוד הזה".

עם זאת הדגיש הרב הראשי: "בחור צעיר שעוד לא פתח סדר הלכה, איך יידע הלכות בורר, האם ימתין עד שיתבררו לו כל הסוגיות מתוך הגמרא והפוסקים? לכן, עצתי היא בחור צעיר לאחר שסיים את לימודי הגמרא והראשונים בלילה בין עשר לאחת עשרה ראוי שילמד 'ילקוט יוסף' או 'חזון עובדיה'. אבל אברך זה עניין אחר. אברך צריך ללמוד את ההלכה עם יסודות הטור ו'הבית יוסף'".

כמו כן הרב סיפר במהלך הראיון פרט שאינו ידוע לציבור. עם חזרתו של מרן אביו זצוק"ל לארץ, הוא היה קורא לעצמו "הרב עובדיה יוסף מזרחי".

עוד סיפר הראשל"צ כי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי היה מגיע לשיעוריו של אביו מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל בבית הכנסת עולי משהד בבני ברק. לדבריו: "אני עצמי עמדתי על ידו. עמדנו על יד החלון. לאבא הייתה הערצה בקרב כל החוגים אך היו תקופות שזה פחות בא לידי ביטוי בפומבי".

הרב יוסף התייחס להתערבות של אביו זצ"ל בפוליטיקה ואמר: "לפני שאבא עורב בעניינים של פוליטיקה, הייתה ההערצה אליו מוחלטת. הפוליטיקה קצת הזיקה, אבל אבא ראה בזה מלאכת קודש. כל יהדות ספרד קמה הודות להתערבות זו. טועה מי שחושב אחרת. אחר כך בהדרגה לאט לאט ההערצה חזרה בכפל כפליים וקם עולם התורה הספרדי קם על רגליו".

עם עורך בקהילה שלמה קוק והרב יעקב ב פרידמן
עם עורך בקהילה שלמה קוק והרב יעקב ב פרידמן