אאא

בית המשפט העליון פסק היום (ראשון) כי המפגינים מול בית היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה - יוכלו להמשיך לעשות זאת ללא הגבלת מספר המשתתפים בהפגנה וכן ללא רישיון מהמשטרה. השופטת אסתר חיות, המיועדת לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון, ציינה בהחלטה כי "ביקורת על רשויות המדינה ועל אישי ציבור היא נשמת אפה של הדמוקרטיה ואין לכך רשות או איש ציבור במדינה דמוקרטית החסינים מביקורת, כך לגבי שופטים וכך גם לגבי היועץ המשפטי לממשלה".

השופטת חיות הוסיפה כי "מטעמים אלו יש לקבוע כי ההפגנות המתקיימות במוצאי שבת בכיכר גורן אינן ביטוי 'נחות' הראוי להגנה בהיקף מצומצם, אלא מימוש של הזכות לחופש הביטוי שהנה בליבת חירויות היסוד במדינה דמוקרטית. היועץ המשפטי לממשלה הוא אחד מעמודי התווך המרכזיים והחשובים שעליו נשענת מערכת אכיפת החוק. השמירה על עצמאותו ועל אי תלותו של מוסד זה היא על כן אחת הערובות המובהקות לקיומה של הדמוקרטיה בישראל. עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה, ככל משרת ציבור אחר, אף הוא אינו חסין מביקורת ציבורית".

"בהינתן המסקנות שאליהן הגעתי כמפורט לעיל אציע לחבריי להפוך את הצו על תנאי להחלטי ולקבוע כי ניתן להמשיך ולקיים את ההפגנות נושא העתירה בכיכר גורן וכי הפגנות אלו אינן טעונות ברישיון, אלא במתן הודעה בלבד בהתאם להוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים. עוד אציע לקבוע למען הסר ספק כי המשטרה רשאית להציב תנאים לקיום ההפגנות בכיכר גורן לשם שמירה על הסדר הציבורי במקום ולשם מניעת פגיעה ברגשות הדת של תושבי השכונה וכן היא רשאית לבחון בעתיד את המשך ההפגנות בכיכר גורן ככל שיהיה שינוי נסיבות אשר יצדיק זאת".

"הגבלת מספר המפגינים בכיכר גורן יש בה משום פגיעה בזכות ההפגנה של ציבור לא מבוטל המונה כ-2,000 איש אשר לא יוכל לממש את זכותו להפגין במקום אם יוגבל מספר המפגינים ל-500" נאמר בהחלטת בג"צ. |ייתכנו אמנם מקרים אשר יצדיקו צמצום והגבלה של מספר המפגינים אך לא זה המקרה. לא הוצגו בפנינו כל ראיות אשר יש בהן ללמד כי הכיכר צרה מלהכיל כ-2,500 מפגינים וכי מתן אפשרות למספר מפגינים כזה לבוא ולהפגין במקום יגרום בהסתברות קרובה לוודאי לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי או בביטחון הציבור. כמו כן לא שוכנענו כי אין בידי המשטרה להשליט סדר על הפגנה בהיקף כזה שהוא צנוע יחסית בהשוואה להפגנות אחרות שהכרנו. אדרבא, פיזור ההפגנה על פני מספר מוקדים הוא זה העלול לגרום בהסתברות גבוהה להפרעות סדר".

עו"ד דניאל חקלאי, שייצג את מני נפתלי אמר: "בג"ץ קיבל היום במלואה את עתירתם של מני נפתלי וראשי המפגינים בכיכר גורן בפתח תקווה ביחד עם התנועה לאיכות השלטון נגד החלטת משטרת ישראל לאסור על ההפגנות בכיכר גורן בפתח תקווה. בג"ץ קבע כי ההפגנות בכיכר גורן חוקיות לחלוטין וכי אין מקום להטלת מגבלה על מספר המפגינים בכיכר מעתה ואילך. עוד קבע בג"ץ כי אין צורך בקבלת רישיון לקיום ההפגנות מטעם משטרת ישראל".

לדברי עו"ד חקלאי: "בג"ץ הדגיש את חשיבותם העצומה של חופש הביטוי וחירות ההפגנה. מדובר בזכויות יסוד חוקתיות שמונחות בתשתית המשטר הדמוקרטי. מני נפתלי וראשי המפגינים יעמדו כמובן בקשר עם משטרת ישראל כדי להבטיח התחשבות בתושבי השכונה הסמוכה לכיכר גורן (כך למשל יחלו ההפגנות רק לאחר צאת השבת כפי שהיה עד היום) וכדי לשמור על ביטחונם של המפגינים ותושבי השכונה".

עורכי הדין יובל יועז ודורון ברקת שייצגו עותרים נוספים בפרשה, אמרו: "בית המשפט הגבוה לצדק מציב פעם נוספת לרשויות אכיפת החוק - הפרקליטות והמשטרה - תמרור הקובע כי הן נוהגות שלא כדין במפגינים נגד השחיתות בפתח תקווה. מלכתחילה טענו שמחאה נגד שחיתות אינה יכולה להיחשב 'פוליטית', ובית המשפט מאשר שההפגנות אינן טעונות רישיון. יש לצפות שרשויות אכיפת החוק יכבדו את זכות המחאה וההפגנה, כראוי במשטר דמוקרטי, ויפסיקו להצר את צעדיהם של המפגינים, גם אם התכנים אינם ערבים לאוזניהם".

בתנועה לאיכות השלטון אמרו: "התנועה מברכת על פסק הדין, זהו ניצחון אדיר לחברה האזרחית, חופש הביטוי, והציבור בישראל בכלל. זה פסק דין תקדימי אשר מעגן את חופש המחאה כאחת מזכויות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית, ללא הבדלי דת גזע מין ודעה פוליטית. בית המשפט הגן היום על זכותו של הציבור בישראל לומר את דברו, גם אם יש כאלו אשר דברים אלו פחות ערבים לאוזנם".

תגובת עורך הדין מנחם מושקוביץ שמייצג את שכניו של היועמ"ש: "צר לנו כי בג"צ החליט להתעלם ממצוקת התושבים ומבלי להתייחס לעובדה שיש למפגינים מקומות רבים לקיים ההפגנה. אנו מכבדים את הפסיקה אם כי חושבים כי ההחלטה הייתה צריכה להיות שונה. כמו בית המשפט גם אנו קוראים למחוקק להסדיר העניין בחקיקה. כולי תקווה כי המפגינים יגלו את אותה 'הרגישות החברתית' וימנעו מלהוסיף ולמרר את חייהם של התושבים".