אאא
קומזיץ ליל הושענא רבא מרגש שאורגן ע"י איש החסד העסקן חונה דייטש למשפיע מחשובי חסידי ברסלב ר' קלונימוס קלמן גולדשמידט הזקוק לרפו"ש בהשתתפות רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ', ענק הזמר החסידי אברהם פריד ובעל המנגן שרוליק קלצקין ועוד השתתפו בחורי ישיבת 'תורה לשמה'. האירוע נערך בבית בנו הנגיד אברימי גולדשמידט.
 
העתירו בתפילה לרפואת קלמן קלונימוס בן רחל שמצבו התדרדר לאחרונה.