אאא

כצפוי, הממשלה אישרה היום (ראשון) את ההחלטה של שרת המשפטים איילת שקד ושר התיירות יריב לוין להוספת משנים למנכ"לי משרדי ממשלה כמשרת אמון של מנכ"ל המשרד. על פי ההחלטה בחוק, המכונה "חוק הג'ובים", כל מנכ"ל משרד שיש בו יותר מ-150 עובדים יהיה רשאי למנות תחתיו משנה, שיהווה זרוע ניהולית של השר והמנכ"ל - כל זאת ללא מכרז. זו המשוכה הראשונה שהחוק צריך לעבור בדרך להפוך למציאות.

"הממשלה הוכיחה היום שמשילות ומקצועיות משלימות זו את זו. בעלי כישרונות ניהוליים יצטרפו לשירות הציבורי", אמר שקד. לוין הוסיף: "ההחלטות באות לחזק את המשילות ולשים סוף למצב אבסורדי שבו המדיניות שנקבעת על ידי השרים אינה מתבצעת במלואה".

בהודעת הממשלה נמסר: "נכון להיום ישנם משרדים שבהם קיים תקן למשנה למנכ"ל. חלק מהתקנים אינם מאוישים. ההחלטה עושה 'יישור קו' לכל המשרדים והופכת את התפקיד למשרת אמון, מתוך הצורך להגביר את יכולתם של השרים לבצע את המדיניות עבורה נבחרו. בכך תגבר המשילות של השרים, ובד בבד יגבר גם כושר הביצוע של מנכ"ל המשרד. להחלטת הממשלה אין עלות תקציבית תוספתית ושכר המשנה למנכ"ל יושת על תקציב המשרד שיאייש את המשרה".

מנגד, מבקרי חוק הג'ובים טוענים כי הוא פותח פתח למינויים פוליטיים ולתרבות פסולה של חלוקת מינויים פוליטיים במשרדי הממשלה ובעמדות מפתח. אל מול טענות אלו מסבירים השרים היוזמים הח"כים שקד ולוין, כי המהלך יגביר את יכולת המשילות היות שבעזרת המנכ"ל והמשנה יוכלו השרים לבצע טוב יותר את המדיניות שלשמה נבחרו. תנאי הסף לתפקיד, לפי הצעת החוק, כוללים שש-שבע שנות ניסיון בתחומי המשרד ומהן ארבע-חמש שנות ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר.

יצוין, כי חברי הממשלה קיבלו חוות דעת שבה נאמר במפורש כי יש קשיים משפטיים באישור ההצעה. בחוות הדעת של היועצת המשפטית במשרד המשפטים, עו"ד לאה רקובר, נאמר בין היתר כי יש חשש ממינויים פוליטיים ופטור מלא ממכרזים. "נוכח ההבדלים הברורים בין הדרג הפוליטי לבין הדרג המקצועי המתמנה בהליך מכרזי החף משיקולים פוליטיים, הפטרת משרה ממכרז, במיוחד בפטור מלא, נוטה להיחשד כניסיון להפוך את המשרה למשרה שתאפשר מינויים פוליטיים", צוין בחוות הדעת.

בישיבה לפני שבועיים דנה הממשלה בהצעת החוק, ובתום דיון קולני ועימותים בין השרים הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו  שבשל המבוי הסתום שאליו נקלע הדיון תידחה ההצבעה לאחרי החגים, כפי שאכן אירע לבסוף.