אאא

עברו ימי החגים של חודש תשרי, עברו עלינו תופעות חדשות שלדעתי צריכים לעורר את הציבור האם זה נכון לנהוג כך, והכוונה על שתי תופעות סליחות ותפחלת החגים עם כלי נגינה, יש כאלו שאומרים שכך אפשר לקרב אנשים לתפילה בבית הכנסת ויש כאלו שיחלקו על הרעיון החדשני הזה, בבית הכנסת צריך להחזיק את ספר הסליחות בפחד ורעדה או לבוא לבית הכנסת עם לולב ואתרוג ולא עם גיטרה.

הדבר ההזוי הוא שמדבקים את זה לרב שלמה קרליבך שמעולם לא הפך את בית התפילה לקונצרט, מעולם הוא לא החזיק גיטרה במקום לולב ואתרוג, וכל כמה ימים שומעים על בית כנסת בנוסח קרליבך. יתכן וזה מקרב אנשים לבית הכנסת אבל כדאי לקבץ יעוץ רבני בעניין.

הדבר ההזוי ביותר הוא הקפות שניות בכותל, בפעם הראשונה, פריצה שאין עליה כפרה ועוד הכל בחסות הרב של המקומות הקדושים.

חשוב וכדאי לעיין בספרו של הרב "שערי ציון" בעמוד קפ"ג שם הוא מביא את דעתו הנחרצת נגד כלי נגינה בכותל וכך הוא כותב: "אין לנגן בכלי נגינה בכותל המערבי, בבואו לכותל צריך להרבות שם בצער ולהשתתף בצער השכינה הקדושה ויש שכתבו שאסור לרקוד במקום וכך הורו גדולי ישראל". ובהערות אפשר למצוא את מרן הגרש"ז אויערבך הגאון רבי אביגדור נבנצאל ועוד .

אז מה קרה לרב שמואל רבינוביץ? אין לי מושג, אבל ניתן לתקן. בחנוכה שיוציא את כלי הזמר מרחבת הכותל, אסור שיהיה כלי זמר בכלל בעיר העתיקה.

מחר יגיעו הרפורמים עם כלי נגינה ואיש לא יוכל לומר להם שאסור לנגן בכותל.

עברו החגים וכלי התקשורת בתזמון מדויק התחילו עם החפירות מסביב לראש הממשלה בנימין נתניהו והרב אריה דרעי.

אין לי ספק שמישהו מקנא בהצלחתו של הרב דרעי למרות כל ההדלפות נגדו ונגד אשתו הם ממשיכים לעשות למען עם ישראל ומקיימים את שליחותם בעוז.

אין ספק שאלו שהודחו על ידי הציבור מההנהגה של תנועת ש"ס עושים ככל אשר יכולתם כדי להפליל את הרב אריה דרעי, מרגישים את טביעות אצבעותיהם בכל הדלפה. הם עדיין חיים באשליה שהם יחזרו בדרך כזו או אחרת יחד להנהגה של הציבור הספרדי בארץ, ימים יגידו והדברים יתבררו מי רץ להלשין ולהמציא חומרים נגד הרב אריה דרעי. גם הזמר ובנו שחזרו בתשובה או בשאלה.

הציבור עייף מהתחמנים האלו, הציבור מצביע ברגליו ונותן אמון מוחלט במועצת החכמים ובשליחיה.