אאא

הגאון רבי אופיר מלכה, מגדולי הפוסקים הספרדים ומחבר סדרת הספרים 'הליכות שבת' ו'הליכות מועד', חונך בימים אלו בית הוראה חדש בראשותו, 'הלכה למעשה', בית הוראה שיהיה נגיש לציבור 24 שעות ביממה עם עשרות מורי הוראה שיענו לכל שאלות הפונים. 

הגר"א מלכה סיפר: "בסייעתא דשמיא הקמנו בית הוראה חדש, שמו 'הלכה למעשה', צוות תלמידי חכמים מופלגים יושבים ועונים לשאלות 24 שעות ביממה. כל סוגיה ובכל תחומי ההלכה יש מענה מיידי, כל איש או אשה שמסתפקים באיזו הלכה, שבת וטהרה, כל נושא, שיתקשרו לבית ההוראה ויקבלו מענה.

"אני נמצא שם מידי יום שני, מי שרוצה לשאול שאלות, אבל כל השבוע נמצאים צוות תלמידי חכמים שיענו לשאלות, בבית ההוראה הלכה למעשה". 

מספר הטלפון של בית ההוראה: 5047*