אאא

דף צה

  1. מעשה דוד ואבישי עם ישבי 1. וישבי בנוב, ה' אמר לדוד שמחמתו: נהרגה נוב, נטרד דואג האדומי, ונהרגו שאול ושלשת בניו. 2. דוד אמר לה' שמעדיף שיפול ביד האויב ולא יכלה זרעו. 3. השטן נדמה לדוד כצבי, ודוד נמשך אחריו עד פלשתים, וראהו ישבי אחי גלית ותפסו. 4. ישבי הכניעו תחת בית הבד וישב עליו, נעשה נס לדוד ונתרככה הארץ שתחתיו. 5. אבישי בן צרויה ראה דם בעריבה שרחץ בה או שיונה הצטערה לידו, והבין שכנסת ישראל בצער וחיפש את דוד ולא מצאו. 6. שאל בבימ"ד האם מותר בשעת הסכנה מותר לרכב על סוסו של המלך, וא"ל דשרי. 7. אבישי רכב על פרדת דוד וקפצה לו הארץ, וכן קפצה הארץ לאליעזר עבד אברהם וליעקב אבינו. 8. בדרך ראה את ערפה, והשליכה עליו את פלכה להרגו, ואבישי זרקו בראשה והרגה. 9. כאשר ישבי ראה את אבישי, נטל את דוד וזרקו למעלה ונעץ את הרומח בכדי שדוד ידקר. 10. אבישי אמר שֵם והעמיד את דוד באויר, ודוד לא אמר כיון שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין. 11. אבישי אמר לדוד שעדיף לו לבקש שיכלה זרעו, ועזרו בתפילה שינצל. 12. ישבי רדף אחריהם, והכניעוהו כשאמרו לו שאמו בקברה. 13. זרע דוד כמעט כלה ע"י עתליה אם אחזיהו, ומה שיואש נותר לדוד היה בזכות שנותר אביתר שנותר לאחימלך.
  2. כיצד הכה המלאך הכה את המלאך את חיל סנחריב 1. ביד, שנאמר היד הגדולה. 2. באצבע, אצבע אלוקים. 3. במגלו השחוזה של גבריאל. 4. גבריאל נזקק להם בזמן שיצא לבשל את הפירות. 5. בחוטמן נשף. 6. כפיים ספק להם. 7. השמיע באזנם שירה מפי החיות.

 

שאלות לחזרה ושינון

 א. מעשה דוד ואבישי עם ישבי שהיה בעוון נוב (13)

ב. כיצד המלאך הרג את חיל סנחריב (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com