אאא

הדרך להשפיע על העולם מתחלק לשתי דרכים , האחת היא על ידי התנהגות טובה = השפעה, כאשר ילד רואה את אביו מתפלל טוב, או מתנהג טוב, זה ההשפעה הישירה והטובה שתפעל על נפשו של הילד, הדרך השניה היא התוכחה ללכת ולגעור בילד ולחנכו, לעיתים 2 הדרכים הללו הם שלבים שונים באותה הדרך, אבל לאמיתו של דבר כאשר הדוגמא החיובית נעשית בדרך טובה ונכונה אין צורך בדרך התוכחה.

ידוע הסיפור על אחד מגדולי ישראל שהגיע אליו יהודי וסיפר שבנו הקטו כנראה נועד לגדולות ויש לו סימנים על זה, והסביר האבא לאותו גדול שהילד בונה בלגו כל הזמן תפילין, אמר לו אותו גדול אין בזה שום סימן חוץ מזה שכדאי שתתחיל להתפלל שחרית בבית הכנסת ולא בבית.... השפעת האב על בנו והרב על תלמידו בהתנהגות טובה שווה לאין ערוך מדרך התוכחה.

בבחרותי שמעתי תקופה שיחות מוסר שבועיות מהגאון רבי מרדכי דרוק זצ"ל, באחת השיחות הרב דיבר בהתלהבות רבה ובאש קודש על קושיה חזקה בביאור דברי הנביא ביהושע, לפתע הרים הרב זצ"ל את עיניו החודרות והיוקדות והביט בשעון  ואמר : הגיע זמן סדר שלישי וכל המוסר שאני יגיד  לא שווה ערך לדקת לימוד תורה אחת! והיות והגיע זמן סדר שלישי צריך לסיים פה! הוא סגר את הספר בלי להגיד מה התשובה לשאלה החזקה וליישב את המהלך, ויצא מבית המדרש, הלימוד שהיה באותו סדר שלישי והמסר שעבר מהמעשה הזה נשאר חקוק בזיכרוני עד היום, הדוגמא החיה לערך לימוד התורה הייתה השיחת מוסר הכי חזקה ששמעתי בחיי.

הזמן הארוך בו נח בנה את התיבה 120 שנה נבחר במכוון מאת הקב"ה מתוך רצון של בורא עולם שאולי בני באדם ישובו בתשובה כדברי רש"י בראשית פרק ו פסוק יד  "עשה לך תבת " - הרבה ריוח והצלה לפניו, ולמה הטריחו בבנין זה, כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה מאה ועשרים שנה ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישובו:

בהמשך ההיסטוריה נביאים רבים נשלחים להוכיח את עם ישראל, אך אצל נח לא מצינו שום ציווי של נוח להוכיח את העם, אלא הציווי הוא תבנה 120 שנה, תשפיע במעשים שלך על האחרים לא בדרך של תוכחה אלא בדרך של השפעה.

הדיאלוג של תוכחה מול השפעה קיים במקומות רבים בחיים, לא בהכרח הדרכים הללו הם שונות או סותרות, תוכחה טובה היא תוכחה שטומנת בתוכה השפעה טובה, גם תוכחה אפשר לעשות בדרכי נועם ואפילו עם חיוך, הסבירות הגבוה היא שתוכחה שתגיע מתוך הבנה ובאהבה תפעל בנפש בצורה יעילה יותר.

בדור כשלנו שהנוער רגיש וחשוף ומאוים ממי המבול השוטפים את העולם מבחוץ, ללא ספק הדרך הנכונה והיחידה לחנך זה בהשפעה טובה ולא בתוכחה קשה, וגם אם נצרכים לתוכחה שהיא תתקיים בדרך של השפעה חיובית, שאם לא כך נדמה את זה לילד שאביו צועק עליו בקול גדול : למה אתה צועק, המסר שעובר לילד הוא מבולבל וחסר תועלת.

בשבוע זה פרשת נח עלינו לזכור שדרך התוכחה גם על דברים חמורים זה לא בתימרות עשן ריב ומדון, כי זהו נחלת הנכשלים שחשים שקולם אינו נשמע ואינו שווה, החזקים יודעים שהשפעה נכונה תגיע בשיח טוב ובהשפעה ודוגמא חיובית

הכותב הינו ראש בית המדרש ברקאי- ישיבת ההסדר החרדית חיספין