אאא

מכתבו של מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי שפורסם הבוקר (ו') בו הוא כותב ביקורת חריפה על התנהגות הפלג הירושלמי ומוחה על הפגיעה בכבודו של הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל מעורר הדים נרחבים בקרב כלל הציבור החרדי זאת בשל הלשון התקיפה החריגה בה נוקט שר התורה.

 "שמעתי שבזמן האחרון כבוד התורה מושפלת עד שאול תחתית ע"י כמה ריקים פוחזים שבזו אחד מגדולי מרביצי התורה בדורינו בהתנפלויות שונות" כותב מרן הגר״ח ומוסיף: - "הם כצאן אשר אין להם רועה. אין יראת אלוקים במקום הזה. אוי לנו שכך עלתה בימינו".

יצויין כי לדברי גורמים המעורים בעניין המכתב החריג של מרן מתייחס לכאורה ישירות למעשי התקיפה כנגד הגר״י רוזן אך ברקע ניצבים גם האירועים האחרונים של התפרעויות אנשי הפלג בהפגנות המחאה בכל רחבי הארץ.  "זה הכל אותה אווירה של אנרכיה ומרידה בסמכות. המקור הינו אחד וזה בא לידי ביטוי הן בהפרעות לשיעורים של תלמידי חכמים והן בהשתוללות ברחובות", הם אומרים.

בעיתון יתד נאמן הרחיבו הבוקר את המתקפה נגד הפלג הירושלמי ובמאמר המערכת כשהם מתבססים על מכתבו של שר התורה נוקטים בלשון תקיפה אף יותר ומכנים את הפלג הירושלמי כפלג זניח וכמריונטות של "חבורת אנשים המתנהלת כנערי רחוב"..  

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במאמר נכתב: "מכתבו הנוקב של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א אודות "כמה ריקים ופוחזים שביזו אחד מגדולי מרביצי התורה בדורינו שליט"א בהתנפלויות שונות שא"א להעלות על הכתב כצאן אשר אין להם רועה", קורעות את המסכה מעל פניה של קבוצת פוחזים שמקיימים כבר תקופה ארוכה את ה"ירהבו נער בזקן", ולאחרונה ירדו לדיוטה מתחת לנמוכה ביותר והחלו לנסות לבטל תורה בהתפרצויות לתוככי בית המדרש כדי לפגוע במרביציה ומוסריה. מדובר באספסוף משולהב המופעל בשלט רחוק ומקבל פקודות מ"קווי נייעס" מחתרתיים ששופכים את מררתם המורעלת ללבם ולתודעתם של חלשי דעת ונפש שיוצאים לפרוע פרעות בישראל, לחלל שם שמים ברבים ולנסות לפגוע, גם פיזית, בגדולי תלמידי חכמים שליט"א – ו"אם אין יראת אלוקים במקום הזה וגו", כתב מרן שר התורה שליט"א בהגדירו את חומרת הסכנה הנשקפת".

במאמר המערכת ממשיך העיתון ותוקף: "כשחבורת אנשים המתנהלים כנערי רחוב מתיימרים להטיל חיתתם על הצבור, זה בהכרח יקבל ביטוי אלים ברשות הרבים, ויפרוץ לבית המדרש. כשבעלי קו-נייעס מספסרים ברגשותיהם הרעועים של חלשי רוח, מפעילים אותם כמריונטות בשלט רחוק, מנתבים חיצי רעל לעברם של מרביצי תורה, ומנסים להביא את רוח פריקת העול מהרחוב שבו הם פועלים ונלחמים, לתוככי בית המדרש שבו אנחנו הוגים ונלחמים במלחמתה של תורה, זה הביא את מחאתו הנוקבת של מרן שליט"א".

"התופעות הנפשעות שיוצאות מקרבם של אלה שפרקו עול הנהגה והכוונה, גורמת לתחושת זעזוע וכעס. אבל אל לנו להיגרר בתגובותינו אחר המראות הקשים לעיכול. יש לשנוא את הרשעות, לא יותר. אסור לגרור את הרגשות אחרי מעשיהם של קומץ פרוע ופלג זניח, גם אם חובה לכבול את ידיהם לבעל ישלחו יד לתוככי בית המדרש.  מול ההשחתה הנחשפת, עלינו לסתת מידותינו, לבל ידבק בנו הרוע. מול ביזוי התורה, עלינו להתחזק בכבוד התורה. מול נסיונות לבטל תורה, עלינו להרבות תורה, כפי שכתב מרן שר התורה שליט"א: "אשר ע"כ עלינו להתחזק מאוד בתורה מדה כנגד מדה ועי"ז נזכה לרומם קרן התורה הקדושה". בשעה שמול עינינו מונפות ידיים כידי עשו, עלינו להגביר קול יעקב. בדרך התורה ובדרכי רבותינו נלך, לקדש שם שמים", נחתם מאמר המערכת העוקצני.