אאא

כמה צריך לישון, האם למסור חבורות והאם ללמוד מוסר? • עשרות אלפי תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מתחילים הערב (ראשון) את "זמן חורף" בהיכלי התורה. 'כיכר השבת' מגיש את דרכי ההנהגה הראויים - כפי שנשמעו ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

שאלה: בחור שואל האם מחויב לסדרי הישיבה ללמוד דווקא מוסר ב'סדר מוסר' בישיבה, כיון שאינו רואה טעם בזה, ולדעתו עדיף לו ללמוד דבר אחר, וכמובן שלא יראו כדי שלא יחליש אחרים.

מרן שר התורה: "צריך לקבל את סדרי הישיבה".

"אני פעם בסדר מוסר לקחת אבות דרבי נתן, והמשגיח רבי דב זוכובסקי זצ"ל שאלני מדוע איני לומד מוסא, אמרתי לו שזה אבות דרבי נתן, אמר לי שמשום מראית עין אין לעשות כך (שהיה נראה כלימוד גמרא בסדר מוסר)".

שאלה: בחור הכפוף למסגרת הישיבה כיצד יוכל לקיים את מאמר חז"ל (ע"ז י"ט א') 'אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ'?

מרן שר התורה: "וכי כל היום חייב ללמוד מסכת של הישיבה, ילמד גם מסכת שליבו חפץ".

שאלה: אבל יש ישיבות שיש סדרי הישיבה על אותה מסכת בכל הג' סדרים עיון ובקיאות.

מרן שר התורה: "יש גם סדר ד'..." (כלומר, בין הסדרים).

שאלה: האם יש לעורר אמירת חבורות בפני חברים בישיבה, כדי לעודד את ההשקעה בעיון או שיש להימנע מזה בגלל התחרות והמתח הנלווים או בגלל שכתוצאה מההכרח לחדש נאמרים הרבה דברים רחוקים מהאמת ואפילו מוזרים?

מרן שר התורה: "יש לעודד אמירת חבורות ביני עמודי דגירסא".

 תיעוד מפעים: מרן שר התורה הוגה בתורה הקדושה (באדיבות המצלם)

 

שאלה: אלו שאיפות צריך שיהיו לבחורים עם כניסתם לישיבה מה שירכשו הימנה, וכיצד הם נצרכים לצאת את הישיבה עם נישואיהם, בכדי שיידעו מהי המטרה בעבורם לקראת חיי הנישואין (א.ה. לכאורה כוונת השאלה לגבי מהות הבחור מלבד הידיעות והלימוד)?

מרן שר התורה: "עיקר העבודה לצאת ירא שמים, ואז יהיה לו הכל".
ובנוסח נוסף: "עיקר העבודה על יראת שמים אם יהיה ירא - יהיה הכל".

שאלה: בחור ישיבה שואל רואים, שיש הלומדים בהתמדה רבה, ולא צומחים גדולים, לעומת זאת אחרים שלמדו באותה התמדה ונהיו גדולים במה זה תלוי?

מרן שר התורה: "זה תלוי ביראת שמים".

שאלה: "הבח' ד. מארגנטינה נכנס עכשיו לישיבה "קול "תורה ושואל מה להתחזק במיוחד (כדי להצליח)?

מרן שר התורה: "בהתמדה".

שאלה: פעם רבנו אמר לאחד להתחזק ביראת שמים?

מרן שר התורה: "יראת שמים זה לפני הכל, אני מדבר עכשיו אחרי יראת שמים".

 מרן הגר"ח קנייבסקי מסיים מסכת (צילום: דוד זר)

 

שאלה: בחור בא אלי שבור שאינו יכול להתרכז בשיעור רק עשרים דקות, מה לעשות לזה?

מרן שר התורה: "השיעור אינו לעיכובא ושילמד הרבה גמרא. כאשר פונים אלי בחורים בענין הזה, אני אומר לו וכי בשמונה עשרה אתה כן יכול להתרכז, ושם זה מחיובך, אם כן תתאמץ להתרכז בתפילה ועל ידי זה תתרגל לריכוז, ואזי גם בשיעור תהיה מרוכז".

שאלה: בחור בעל כשרון גדול מתאונן שלא יכול להתרכז בשיעור, וזה כואב לו.

מרן שר התורה: "לומר לו שזה לא נורא, וכך בדרך כלל כך הוא בבעלי כישרונות גדולים, ושיתאמץ בריכוז בשמונה עשרה ועל ידי כך יורגל להתרכז גם בלימוד".

שאלה: אני מדבר עם בחורים בישיבתנו שיקפידו לעלות על יצועם מוקדם, ושלא לישון מאוחר. והם עונים לי כי מסופר על הגדולים בישראל שהלכו לישון מאוחר מאד.

מרן שר התורה: "מהסיפורים אין ראיה שכל הגדולים אכן עשו כך (בכוונה תחילה וכדרך חיים), ורק עשו כך בהכאי גוונא שידעו שלא יפריע להם. צריך להיזהר וכתיב 'ונשמרתם וגו'' ויש לדעת שאף שלא מפריע להם מיד, אחר כך יכול להפריע. מסופר על הנצי"ב ז"ל שהיה מכבה את האור בבית המדרש כדי שילכו לישון".

והוסיף שר התורה: "אני, כאשר הרגשתי עייפות אפילו באמצע היום הלכתי לישון אף לכמה שעות, עד שהרגשתי שאיני עייף (ולכן יכולתי לפעמים ללמוד גם בלילות)".

שאלה: יהודי ממקורבי רבנו סיפר: בני שיחי' אינו סטנדרטי אלא הוא בחור מתמיד גדול. ולדעתי הוא זקוק לנוח יותר ממה שנח, אך הוא אומר שכבר די לו במה שנח, האם ללכת אתו ביותר תקיפות? רבותיו אומרים עליו שיש לו את כל הכלים להיות מהיחידים.

מרן שר התורה: "אם הבן שלך שיחי' סבור ורואה בעצמו שמספיק לו בשנתו ובמנוחתו - שימשיך וילמד כך, אבל, ברגע שרואה שיש לו חולשה מיד שיילך לנוח. ומה שאמרת שיש לו את הכלים וכו' לכל אחד יש את הכלים להיות מהיחידים וכמו שכתב הרמב"ם שכל אחד יכול להיות כמשה רבינו ע"ה".

 מדהים: הילד שנבחן על הש"ס אצל מרן (מתוך פייסבוק)

 

שאלה: בחור שנרדם הרבה בעת השיעור, ושאלתיו מתי הולך לישון והשיב בשתיים בלילה. אמרתי לו כי אין זה דרך ראויה, והגיב: "וכי בגילי ר' חיים קנייבסקי היה הולך לישון קודם לכן?!" מתי באמת הרב הלך לישון בישיבה?

מרן שר התורה: "בדרך כלל היו יושבים בבית המדרש עד השעה 11 ומסתמא גם אני הלכתי אז לישון וקמתי לתפילה לפני 7, אלא אם כן היה לי דבר מסדר לימודי שהייתי צריך לסיים".

והמשיך שר התורה בחיוך: "כששאלת את הנ"ל מתי הולך לישון, לא ענה נכון, היה עליו לענות כשנכנס לשיעור.... (בלומז'ה גם אני הייתי נרדם בשיעורו של רב פלוני כי לא נתן לשאול באמצע השיעור ולכן זה לא היה מעניין אבל בשיעורו של הרב שך זצ"ל היה התערבות של ריתחא דאורייתא וזה היה מעניין)".

שאלה: ספרתי לרבנו אודות פלוני ממשפחתו שנחלש מלימודו ומחמת שלא ישן כל צרכו ולא אכל כדבעי.

מרן שר התורה: "גם אני בישיבה לא נהגתי כמו שבבית ציווני. בבית אמרו לי שאזהר בשינה ובאוכל, ולא נהגתי כן, והיה זה כאשר הייתי באמצע ענין שקשה להפסיק, והיה לי קשה להפסי. אבל מ"מ דבר אחד נזהרתי וב"ה לכן לא ניזוקתי, שאם רק הרגשתי איזהו חולשה גם באמצע הסדר, מיד הלכתי לישון ולנוח כדי צורכי".

 אלפי בני תורה מקבלים את מרן במודיעין עילית (באדיבות המצלם)

שאלה: בחור שואל כמה הוא צריך לישון.

מרן שר התורה: "ברמב"ם (דעות פ"ז ה"ד) כתוב 8 שעות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שאלה: הבחור חושב שאינו זקוק לכל כך הרבה.

מרן שר התורה: "את זה צריך לראות לפי הענין. הגר"א ישן 4 שעות. החזון איש אמר לי לישון 8 שעות ולא עשיתי כך, בשעה שהייתי ממש באמצע ענין של לימוד, אבל בשעות היום נהגתי כנ"ל שאם הרגשתי איזו חולשה גם באמצע הסדר וגו' ולכן ב"ה לא ניזוקתי (ובכך שמעתי לו)".

שאלה: רבים שואלים האם יכולים הם להתמיד עד שעת ליל מאוחרת, ובכך יקומו מאוחר יותר להתפלל במנין מסודר, אך לא בישיבה?

מרן שר התורה: "לכאורה שייך גם להעדיף את הלימוד מאוחר, אבל צריך לשמוע בקול הישיבה, אם היא מחייבת להתפלל בישיבה. (א.ה. עי' ט"ז אבן העזר סי' כ"ה סק"א לגבי הפסוק שוא לכם משכימי קום)".

  • (רשימות אלו ועוד יובאו בספר העומד לראות אור אשר יקרא בשם "כל משאלותיך" מגנזיו של תלמידו הגאון ר"א מן שליט"א, מתוך העלון דברי שי"ח)