אאא

מורשת מרן: במלאות 4 שנים לפטירתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל מגיש "כיכר השבת" קטע וידאו שלא פורסם בציבור הכללי, קטע שמרן צולם בשנת תשע"א, לצורך כנס נשים שהתקיים ב'יד אליהו'. אז, ביקש הרב לחזק את הנשים בנושא הצניעות ואיסור הפאה נוכרית.

במהלך דבריו אמר מרן זצ"ל: "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. לכן, גם לעתיד לבוא, כתוב 'זכר חסדו ואמנתו לבית ישראל', זה הנשים. אלה שהן דואגות על צניעות, על כשרות, על טהרת המשפחה, אלו זכותן הרבה מאוד".

בשלב הזה פנה פוסק הדור לנשות ישראל: "התורה היא תורת חיים שלנו, אין לזוז ממנה ימן ושמאל. ללבוש כובע ולא פאה נוכרית".

מרן סיפר על הגאון רבי פנחס לוי הורוביץ זצוק"ל שהיה רבה של פרנקפורט: "הרב הזה כשראה פרצה שלובשים פאה נוכרית, עמד וקרא לתלמידים שלו ותפסו ספר תורה והחרימו כל אישה שתלך עם פאה נוכרית, עשו חרם, וודאי שזה אסור".

 "כולם הזהירו על זה ואמר", הוסיף הגר"ע, "אישה שהולכת עם פאה נוכרית ברשות הרבים חייב בעלה לגרש אותה, עד כדי כך".

הרב ביקש מהנשים להשפיע על החברות ובנות המשפחה שלא ללכת בפאה נוכרית אלא עם כובע.