אאא

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את הפעימה הנוספת להעלאת שכר המינימום בישראל מ-5,000 ל-5,300 שקלים בחודש. המינימום היומי יעלה מ-231 ל-245 שקלים. זאת על פי הסכמות בין ההסתדרות לארגוני העובדים באישור משרד האוצר.

ההעלאה אמורה לחול כבר על שכר חודש דצמבר 2017, בתלות באישורה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

שכר המינימום עלה בשנתיים האחרונות בכמה פעימות עד להעלאה האחרונה שלו שהייתה בינואר 2017 לסכום של 5000 ש"ח. העלאת שכר המינימום מעוררת מחלוקת קשה בין התומכים לבין המתנגדים שטוענים כי העלאתו תפגע בסופו של דבר דווקא בחלשים בשל העובדה שמשרות רבות יבוטלו בשל עלות השכר הגבוהה.